Discovering the value of IBM WebSphere DataPower SOA Appliances


Description
Proof of Technology dagen den 13 Mars ger tillfälle att kostnadsfritt  gå igenom WebSphere Datapower produkten på plats hos IBM.  Labbar och presentationer körs växelvis för att ge dig insikt i ett brett spektrum av funktionalitet i WebSphere Datapower, från säkerhets- till integrationsscenarion.

Events highlights

Du kommer att få en förståelse för hur WebSphere DataPower passar in nätverkstopologier, samt vilken funktionalitet den  ger och hur den är uppbyggd.

Agenda
Lab 1: Introduction to WebSphere DataPower Appliances
Lab 2: Working with XML, EDI, Cobol Copybooks etc
Lab 3: Securing XML Message Content using WS-Security. Discussion in regards to SHS, SSEK, RIV-TA
Lab 4: Access Control Framework
Lab 5: Securing with SSL (optional)
Lab 6: Protecting Web Services
Lab 7: Authorization with XACML (optional)
Lab 8: Federation using SAML (optional)
Lab 9: REST and JSON (optional)
Lab 10: Middleware and mainframe integration (optional)

Prerequisites

Inga, Dagen riktar sig till Enterprise Architects, Systems Architects, and Security Architects för att utvärdera WebSphere Datapower ur SOA perspektiv.

Enroll

Registrering och frukost börjar klockan 9:00.
Sessionen börjar klockan 9:30 och slutar vid ca 16:30.
Kontakta oscar.schnell@se.ibm.com om du har frågor om denna Proof of Technology 
Anmälan görs på länken nedan. Välkommen!

Upcoming events

No events scheduled at this time. There is no charge to attend.

0 item(s)
Event name (language) Date Location Country Status