IBM®
Suoraan sivulle
    Suomi [vaihda]      Käyttöehdot
 
 
   
     Etusivu      Tuotteet      Palvelut & ratkaisut      Tuki & ohjelmat      Minun profiilini     

IBM Hankintaehdot

Lue huolellisesti nämä ehdot ja tulosta ne käyttöösi.


Tuotteiden hankintaan poislukien varaosat sovelletaan IBM Hankintasopimuksen ehtoja.

Varaosien hankintaan sovelletaan IBM Hankintasopimuksen ja Liitteen D - IBM Varaosat ehtoja.

IBM Koulutuspalvelujen hankintaan sovelletaan IBM Hankintasopimuksen ja Liitteen E - IBM Koulutuspalvelut ehtoja.

IBM-Ohjelmistojen hankintaan sovelletaan IBM Hankintasopimuksen ja IBM-Ohjelmistojen lisenssiehtoja.

IBM Hankintasopimus

Lue huolellisesti nämä ehdot, joiden mukaan IBM toimittaa Tuotteita ja Palveluja asiakkaalle.

IBM hyväksyy tilauksen vain, jos (1) asiakas on hyväksynyt tämän IBM-hankintasopimuksen ("Sopimus") ehdot, jos (2) asiakas on antanut kelvollisen Suomessa sijaitsevan lähetysosoitteen, ja jos (3) kyseinen Tuote tai Palvelu on saatavilla. IBM hyväksyy tilauksen lähettämällä asiakkaalle tilausta koskevan Sopimusasiakirjan.
Asiakas hyväksyy tämän Sopimuksen ehdot valitsemalla näiden ehtojen hyväksyntää edustavan vaihtoehdon ja tekemällä tapahtuman valmiiksi online-tilausta tehdessään.
Tämä Sopimus sekä siihen liittyvät takuulausumat, käyttöoikeussopimukset, soveltuvat Liitteet ja Sopimusasiakirjat muodostavat asiakkaan ja IBM:n välisen täydellisen sopimuksen Tuotteiden tai Palvelujen hankinnasta, ja se korvaa kaikki aiemmat suulliset tai kirjalliset sopijapuolten väliset sopimukset. Asiakkaan tilauksissa tai kirjeenvaihdossa ehtoihin tekemät lisäykset tai muutokset ovat pätemättömiä. Tämän Sopimuksen ehdot eivät koske IBM Business Partnerin välityksellä hankittuja IBM-tuotteita tai -palveluja.
Jos asiakas ja IBM eivät kustakin kauppatapahtumasta erikseen yhdessä muuta sovi, asiakas hyväksyy sen, että Koneiden osto, Ohjelmien käyttöoikeuksien hankinta ja Palvelujen hankinta ovat erillisiä toimia, jotka ovat lain mukaan toisistaan riippumattomia.

 1. Määritelmät
 2. Määritelmät

  Asiakkaan asennettava kone

  Asiakkaan asennettava kone on IBM-kone, jonka asiakas asentaa IBM:n ohjeiden mukaisesti.

  Asennuspäivä

  Asennuspäivä:

  1. IBM:n asennettavan IBM-koneen Asennuspäivä on sitä päivää seuraava työpäivä, (a) jona IBM asentaa koneen, tai (b) jos asiakas lykkää asennusta, jona IBM on toimittanut koneen asiakkaan saataville.

  2. Asiakkaan asennettavan koneen ja muun kuin IBM-koneen Asennuspäivä on koneen kuljetukseen varatun ajan päättymistä seuraava toinen työpäivä.

  3. Ohjelman asennuspäivä on
    (a) peruslisenssin ollessa hankittuna jälkimmäinen seuraavista päivistä:
     (i) testiajan päättymistä seuraava päivä
     (ii) ohjelman kuljetukseen varatun ajan päättymistä seuraava toinen työpäivä
    (b) kopiointioikeuden edellytysten täyttyessä se sopimusasiakirjassa määrätty päivä, jona IBM oikeuttaa asiakkaan tekemään ohjelmasta kopion ja
    (c) maksullisen osan ollessa hankittuna se päivä, jona asiakas jakaa ohjelman maksullisen osan kopion ohjelman luvallisen käytön mukaisesti.

  Konserni

  Konserni
  Konserni tarkoittaa määritetyn mitä tahansa oikeushenkilöä oikeushenkilön (esimerkiksi osakeyhtiötäosakeyhtiön) ja sen yli 50-prosenttisesti omistamiena tytäryhtiöitätytäryhtiöiden muodostamaa kokonaisuutta. Termillä AsiakasyritysKonserni-termi sisältää vain tarkoitetaan sitä konsernin [insert name of country] Suomessa sijaitsevaa osaa, johon toinen sopijapuoli kuuluu.

  IBM

  Oy International Business Machines Ab

  Lisensoitu sisäinen koodi

  Lisensoidulla sisäisellä koodilla tarkoitetaan tietyissä IBM:n määrittämissä Koneissa (jäljempänä "Nimetty kone") käytössä olevaa Konekoodia. IBM yksilöi Nimetyt koneet Sopimusasiakirjassa. IBM Corporation tai jokin sen tytäryhtiöistä tai kolmas osapuoli omistaa Lisensoidun sisäisen koodin kaikkine tekijänoikeuksineen ja kopioineen (kopioita ovat alkuperäinen Lisensoitu sisäinen koodi sekä alkuperäisestä Lisensoidusta sisäisestä koodista tehdyt kopiot ja niistä tehdyt kopiot). Lisensoitu sisäinen koodi on tekijänoikeuden suojaama, ja siihen myönnetään vain käyttöoikeus. Sitä ei myydä. Lisensoituun sisäiseen koodiin sovelletaan sen mukana toimitetun lisenssisopimuksen ehtoja. Lisensoituun sisäiseen koodiin myönnetään vain käyttöoikeus, jotta Kone toimisi Määritystensä mukaisesti siinä tarkoituksessa ja niiden ominaisuuksien mukaisesti, joiden käyttöön IBM on antanut kirjallisen luvan ja joista IBM on saanut maksun.

  Kone

  Kone tarkoittaa konetta, sen lisälaitteita, muutoksia, mallinmuutoksia, päivityksiä, kone-elementtejä, lisävarusteita tai niiden yhdistelmiä. Kone voi olla IBM-kone tai muu kuin IBM-kone (muut laitteet mukaan luettuina), jonka IBM toimittaa asiakkaalle.

  Konekoodi

  Konekoodilla tarkoitetaan IBM-koneen mukana toimitettua mikrokoodia, BIOS-koodia, apuohjelmia, laiteajureita ja vianmääritystoimintoja. Konekoodiin sovelletaan sen mukana toimitetun lisenssisopimuksen ehtoja. Konekoodiin myönnetään vain käyttöoikeus, jotta Kone toimisi määritystensä mukaisesti siinä tarkoituksessa, jonka mukaiseen käyttöön IBM on antanut luvan ja josta IBM on saanut maksun.

  Aineisto

  Aineisto tarkoittaa kirjallisia tai muita teoksia (esimerkiksi tietokoneohjelmia, ohjelmalistauksia, ohjelmointityökaluja, oppaita, raportteja, kuvia ja muita vastaavia teoksia), joita IBM voi toimittaa asiakkaalle osana palvelua. Ohjelmat, Konekoodi ja Lisensoitu sisäinen koodi eivät sisälly Aineistoon.

  Tuote

  Tuote tarkoittaa Konetta tai Ohjelmaa.

  Ohjelma

  Ohjelma, alkuperäinen kappale sekä kaikki kopiot ja osittaiset kopiot mukaan luettuina, tarkoittaa
  - koostuu tietokoneellan lukemista luettavia käskyistäkäskyjä ja tietoja,
  - ohjelman osiasta,
  - datasta; ääni- ja kuvatallenteista (esimerkiksi kuvia, tekstiä ja äänitteitä) äänimateriaalista, tekstistä ja kuvista) ja
  - sekä ohjelmaan liittyvästä liittyvää lisensoitua dusta aineistostamateriaalia.
  Ohjelmalla tarkoitetaan ohjelman alkuperäistä kopiota ja kaikkia sen täydellisiä tai osittaisia kopioita. Termi "Ohjelma" voi olla tarkoittaa miktä tahansa IBM:n asiakkaalle toimittamaa Ohjelmaa, johon asiakas on hankkinut IBM:n lisenssisopimuksen ehtojen mukaisen käyttöoikeuden ("IBM-ohjelma") tai kolmannen osapuolen lisenssisopimuksen ehtojen mukaisen käyttöoikeuden ("Muu kuin IBM-ohjelma"). Ohjelma ei tarkoita Lisensoitua sisäistä koodia eikätai aineistoa Lisensoidun sisäisen koodin Aineistoa.

  Palvelu

  Palvelu tarkoittaa esimerkiksi tehtävän toteutusta, avustamista, neuvontaa, konsultointia, käyttötukea tai muuta tukea tai muuta IBM:n mahdollistamaa resurssin (esimerkiksi ohjetietokannan) käyttöä.

  Määritetty käyttöympäristö

  Määritetty käyttöympäristö tarkoittaa niitä IBM-ohjelman määrityksissä kuvattuja koneita ja ohjelmia, joiden kanssa IBM-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi määritystensä mukaisesti.

  Länsi-Eurooppa

  Alankomaat, Andorra, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Monaco, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, San Marino, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tsekin tasavalta, Unkari, Vatikaanivaltio, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta ja kaikki muut Euroopan unioniin myöhemmin liittyneet maat liittymispäivämäärästä lähtien.

   

 3. Sopimuksen rakenne

 4. Kaikkiin toimituksiin liittyy yksi tai useita sopimusasiakirjoja (esimerkiksi liitteitä, tehtävänkuvauksia tai muutosehtoja). IBM saattaa toimittaa tuotteita ja palveluja koskevia ehtoja "lisäehdoiksi" ja "sopimusasiakirjoiksi" nimetyissä asiakirjoissa, jotka koskevat tiettyä toimitusta. Sopimusasiakirjoja ovat esimerkiksi tilausvahvistus, tilauksen hyväksyntä, liitteen lisälehdet, luetteloliitteet, käyttölupatodistukset ja lisäehtojen liitteet.

  Jos eri asiakirjoissa olevat ehdot ovat keskenään ristiriitaisia, lisäehdot syrjäyttävät tässä Sopimuksessa olevat ehdot. Sopimusasiakirjan ehdot syrjäyttävät molempien edellä mainittujen asiakirjojen sisältämät ehdot.
  Asiakas hyväksyy lisäehdot ja sopimusasiakirjojen ehdot 1) tilaamalla IBM:ltä Tuotteen tai Palvelun verkon välityksellä toteutettavana tapahtumana tai 2) käyttämällä Tuotetta tai Palvelua tai 3) maksamalla Tuotteesta tai Palvelusta maksun.

  Tämä Tuotetta tai Palvelua koskeva Sopimus syntyy, kun IBM hyväksyy asiakkaan tilauksen jollakin seuraavista tavoista: 1) lähettämällä sopimusasiakirjan asiakkaalle, 2) lähettämällä koneen asiakkaalle tai toimittamalla ohjelman asiakkaan saataville, taikka 3) antamalla Palvelun. Se, että IBM vahvistaa vastaanottaneensa tilauksen, ei tarkoita, että IBM on hyväksynyt sen.

 5. Maksusuoritus

 6. Muissa kuin luotto- tai maksukorttitapahtumissa maksut erääntyvät maksettaviksi laskun saavuttua asiakkaalle. Asiakas sitoutuu maksamaan laskun mukaiset maksut sekä mahdollisen viivästyskoron.
  Jos maksua ei suoriteta 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, IBM:llä on oikeusveloittaa asiakkaalta korkolain 4. pykälän 3 momentin mukainen vuotuinen viivästyskorko edellä sanotusta 30. päivästa alkaen.

  Asiakas sitoutuu maksamaan lisäksi laskussa mainitun IBM:lle sopimuksen johdosta maksettavaa veroa ja muita viranomaisten määrämiä maksuja vastaavan määrän tai toimittamaan IBM:lle asiakirjan, joka osoittaa, että asiakas on vapautettu tällaisen maksun maksamisesta. Tähän tapahtumaan ei sovelleta alennuksia, määrään perustuvia korvauksia eikä myynninedistämiseen perustuvaa hinnoittelua, jollei tapahtumakohtaisesti ole nimenomaisesti toisin määritetty.

  Etukäteen maksettavat palvelut on käytettävä sopimuskauden aikana. IBM ei hyvitä etukäteen maksettujen käyttämättömien palvelujen maksuja asiakkaalle, ellei IBM toisin ilmoita.

 7. Palautusehdot

 8. Jos asiakas hankkii Tuotteen tai Palveluja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ammatinharjoituksen tai yritys- tai liiketoiminnan piiriin kuulumattomiin tarkoituksiin (esimerkiksi kuluttajana), asiakas voi palauttaa Tuotteen IBM:lle tai lopettaa Palvelun seuraavien ehtojen mukaisesti:
  Asiakas voi mistä tahansa syystä palauttaa Tuotteen IBM:lle ilmoittamalla palautuksesta IBM:lle 14 kalenteripäivän tai 7 työpäivän kuluessa siitä, kun IBM on toimittanut Tuotteen asiakkaalle. Palautusilmoituksen aikarajana käytetään vaihtoehdoista pitempää. Asiakas saa maksun palautuksen tai hyvityksen.

  Asiakas voi mistä tahansa syystä peruuttaa Palvelun ilmoittamalla peruutuksesta IBM:lle 14 kalenteripäivän tai 7 työpäivän kuluessa Sopimuksen solmimispäivästä, jos Palvelun toteuttaminen ei ole alkanut asiakkaan suostumuksella. Palautusilmoituksen aikarajana käytetään vaihtoehdoista pitempää. Asiakas saa maksun palautuksen tai hyvityksen.

  Asiakkaan on tämän hyvityksen tai palautuksen saadakseen hankittava palautuslomake ottamalla yhteyttä IBM:än verkkosivustolla mainittuun puhelinnumeroon. IBM ei palauta tai hyvitä maksua paketoitujen tarjousten osista, joita ei ole paketissa hinnoiteltu erikseen (paketoidulla tarjouksella on vain yksi hinta). Palautuksen tai hyvityksen saanti edellyttää koko paketin palautusta. Tuote kaikkine oppaineen, varusteineen ja tarvikkeineen tulee palauttaa koskemattomana alkuperäispakkauksessaan IBM:n nimeämään paikkaan IBM:n ilmoittamaan päivämäärään mennessä. Ohjelmapakkaukset eivät saa olla avattuja. Palautuksen yhteydessä on toimitettava laskun kopio, palautuslomake ja lähetystunnus. Asiakas vastaa kaikista palautuskuluista.

  Edellä mainitut ehdot koskevat myös IBM-ohjelmaa, paitsi että palautuksen asemesta asiakas voi tuhota IBM-ohjelman siihen liittyvine oppaineen ja ilmoittaa IBM:lle kirjallisesti lomakkeella, jonka IBM toimittaa, ettei asiakkaalla ole enää oikeutta käyttää IBM-ohjelmaa.

 9. Yleiset periaatteet

 10. Sopijapuolet hyväksyvät seuraavat periaatteet ja sitoutuvat noudattamaan niitä:

  1. Sopijapuolten toisilleen luovuttamat tiedot eivät ole luottamuksellisia. Jos jompikumpi sopijapuoli haluaa luottamuksellisten tietojen luovuttamista, sopijapuolet solmivat erillisen luottamuksellisten tietojen luovutussopimuksen, jonka molemmat sopijapuolet allekirjoittavat.
  2. Kumpikin sopijapuoli myöntää toiselle sopijapuolelle vain sopimuksessa määritetyt lisenssit ja oikeudet. Mitään muista lisenssejä tai oikeuksia (esimerkiksi lisenssejä tai oikeuksia patentteihin) ei myönnetä.
  3. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, kumpikin sopijapuoli voi lähettää sähköisiä viestejä toiselle sopijapuolelle. Tällaisia viestejä pidetään allekirjoitettuina kirjallisina asiakirjoina siten kuin soveltuvassa lainsäädännössä säädetään. Sähköisen asiakirjan sisältämän tunnistuskoodin ("käyttäjätunnuksen") katsotaan olevan lain tarkoittama riittävä vahvistus lähettäjän henkilöllisyydestä ja asiakirjan aitoudesta.
  4. Kumpikin sopijapuoli antaa toiselle sopijapuolelle kohtuulliseksi katsottavan mahdollisuuden sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, ennen kuin esittää sopimusrikkomusta koskevan väitteen.
  5. Kumpikin sopijapuoli sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja ja säännöksiä (esimerkiksi vienti- ja tuontimääräyksiä).
  6. Kumpikaan sopijapuoli ei ryhdy tästä Sopimuksesta aiheutuneen tai siihen liittyvän perusteen nojalla oikeudellisiin toimiin, mikäli perusteen syntymisestä on kulunut yli kaksi vuotta.
  7. Kumpikaan sopijapuoli ei vastaa sopimusvelvoitteensa täyttämättä jättämisestä, jos täyttämättä jättäminen on johtunut sopijapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (ylivoimainen este).
  Kumpikaan sopijapuolista ei voi siirtää tämän sopimuksen mukaisia oikeuksiaan tai velvoitteitaan osittain tai kokonaan ilman toiselta sopijapuolelta etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Tällaisen siirron yritys on pätemätön. Kumpikaan sopijapuolista ei saa kohtuuttomasti kieltäytyä antamasta suostumustaan. Sopimuksen siirtoon Asiakasyrityksen sisällä tai siirtoon seuraajayritykselle yritysfuusion tai -oston yhteydessä ei tarvita toisen sopijapuolen suostumusta. Asiakas hyväksyy seuraavat ehdot:
  1. Asiakkaan tulee palvelua takuuaikana pyytäessään esittää ostotodistus, kuten maksukuitti tai lasku.
  2. Asiakas hankkii koneet asiakkaan konsernin Länsi-Euroopassa sijaitsevassa osassa käytettäviksi. Asiakkaan tarkoituksena ei ole myydä, vuokrata eikä siirtää koneita kolmannelle osapuolelle, paitsi seuraavissa tapauksissa:
  (a) asiakas rahoittaa konehankintaa takaisinvuokrauksella tai
  (b) asiakas ostaa koneet ilman alennuksia tai hyvityksiä.
  3. Asiakas hyväksyy sen, että IBM tekee koneeseen välttämättömät tekniset, esimerkiksi turvallisen käytön edellyttämät, muutokset. IBM:n poistamat osat siirtyvät IBM:n omistukseen. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaalla on poistettujen osien omistajan ja osiin kohdistuvan muun oikeuden haltijan lupa siirtää poistettujen osien omistus- ja hallintaoikeus IBM:lle.
  4. Asiakas vastaa tuotteiden ja palvelujen käytöstä saatavista tuloksista.
  5. Tämä Sopimus ei muodosta kolmannelle osapuolelle perustetta ryhtyä oikeustoimiin, eikä IBM vastaa mistään kolmannen osapuolen asiakkaaseen kohdistamista vaatimuksista, lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa Patentit ja tekijänoikeudet kuvatulla tavalla kyseisissä tapauksissa ja kohdassa Vastuunrajoitus mainittua vastuuta henkilövahingoista (kuolemantapaus mukaan luettuna) tai kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen kohdistuneista esinevahingoista, jotka IBM on lain mukaan velvollinen korvaamaan.
  6. Asiakas takaa IBM:lle riittävän, vapaan ja turvallisen pääsyn asiakkaan tiloihin, jotta IBM pystyy täyttämään velvollisuutensa.
  7. Asiakas ei myy mitään Palvelua edelleen ilman IBM:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

 11. IBM:n takuut

 12. Ellei IBM toisin ilmoita, seuraavia takuuehtoja sovelletaan vain Suomessa.
  IBM-koneiden takuu
  IBM takaa, että IBM-koneen materiaali ja työ on virheetöntä ja että IBM-kone toimii määritystensä mukaisesti.
  Koneen takuuaika on määritetty kiinteä ajanjakso, joka alkaa koneen asennuspäivänä. Takuuaikana IBM antaa koneelle veloituksettoman korjaus- ja vaihtopalvelun IBM:n ilmoittaman palveluvaihtoehdon ehtojen mukaisesti. Jos kone ei toimi takuuehdoissa määritetyllä tavalla takuuaikana eikä IBM voi 1) korjata sitä tai 2) korvata sitä toiminnaltaan vähintään vastaavalla koneella, asiakas voi palauttaa Koneen IBM:lle, joka hyvittää koneen hinnan asiakkaalle.
  Länsi-Euroopan maassa hankitun IBM-koneen takuu on voimassa ja käytettävissä kaikissa niissä Länsi-Euroopan maissa, joissa kone on tuotu markkinoille ja ne ovat saatavana kyseisesä maassa.
  IBM-ohjelmien takuu
  IBM takaa, että IBM-ohjelma, jolle on myönnetty takuu, toimii määritetyssä käyttöympäristössä määritystensä mukaisesti.
  IBM-ohjelman takuuaika päättyy, kun IBM-ohjelmaan liittyvät ohjelmapalvelut eivät enää ole saatavissa. Takuuaikana IBM antaa ohjelmassa oleviin vikoihin liittyvät ohjelmapalvelut veloituksetta. Takuun alaisen IBM-ohjelman ohjelmapalvelut ovat saatavissa vähintään vuoden ajan siitä, kun ohjelma tulee yleisesti saataville.
  Jos IBM-ohjelma ei toimi takuuehdoissa määritetyllä tavalla vuoden ajan lisenssin hankintapäivästä lukien eikä IBM voi korjata ohjelmaa, asiakas voi palauttaa ohjelman IBM:lle, joka hyvittää ohjelman maksun asiakkaalle. Palautusoikeus on voimassa edellyttäen, että asiakas on hankkinut lisenssin silloin, kun ohjelmaan liittyvät ohjelmapalvelut ovat vielä saatavissa. Jäljellä olevalla ohjelmapalvelujen saantiajalla ei ole merkitystä.
  IBM-palvelujen takuu
  IBM takaa, että se toteuttaa kunkin IBM-palvelun kohtuullisella huolellisuudella ja ammattitaidolla ja lisäehdoissa tai sopimusasiakirjassa olevan palvelukuvauksen ja mahdollisten valmistumiskriteerien mukaisesti.
  Yhteistoimituksen takuu
  Kun IBM toimittaa Tuotteet asiakkaalle yhteistoimituksena, IBM takaa muiden soveltuvien takuiden lisäksi, että tuotteet ovat yhteensopivia ja toimivat toistensa kanssa. Yhteistoimituksena toimitettavat tuotteet tarkoittavat tuotteita, jotka IBM toimittaa yhtenä kokonaisuutena sopimuksen mukaisesti ja jotka tuotteet IBM on sopimusasiakirjassa määritttänyt yhteistoimitukseksi.
  Takuun laajuus
  Takuu ei kata seuraavista syistä aiheutuvia tilanteita: väärä käyttö (mukaan luettuna minkä tahansa koneen kapasiteetin, ominaisuuden tai toiminnon käyttö muulla tavoin kuin IBM:n kirjallisesti sallimalla tavalla), ulkoinen syy, muiden kuin IBM:n tekemä muutos tuotteeseen,sopimaton fyysinen ympäristö tai käyttöympäristö, käyttö muussa kuin määritetyssä käyttöympäristössä tai asiakkaan virheelliset huoltotoimet tai tai vika, joka on aiheutunut tuottesta, josta IBM ei ole vastuussa. Koneiden takuu lakkaa olemasta voimassa, jos koneen tai sen osien tunnisteita on poistettu tai muutettu.
  MIKÄÄN TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTO EI VAIKUTA KULUTTAJAN PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JOHTUVIIN OIKEUKSIIN. NÄMÄ OVAT AINOAT TAKUUT, JOTKA IBM MYÖNTÄÄ ASIAKKAALLE, JA NE KORVAAVAT LAKISÄÄTEISIÄ OIKEUKSIA LUKUUN OTTAMATTA KAIKKI NIMENOMAISESTI TAI KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETYT TAKUUT TAI EHDOT, MUKAAN LUETTUINA KONKLUDENTTISESTI MYÖNNETYT TAKUUT 1) SIITÄ ETTÄ TUOTTEET JA PALVELUT SOVELTUVAT SIIHEN TARKOITUKSEEN, JOHON SELLAISIA TUOTTEITA JA PALVELUJA YLEISESTI KÄYTETÄÄN SEKÄ 2) TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.
  Takuun rajoitukset
  IBM ei takaa Tuotteen tai Palvelun keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa eikä sitä, että IBM korjaa kaikki viat.
  IBM yksilöi ne IBM-koneet ja IBM-ohjelmat, joille IBM ei myönnä takuuta.
  Jos IBM ei toisin ilmoita eikä soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu, IBM toimittaa Aineiston sekä muiden valmistajien tuotteet ja palvelut ilman mitään takuuta.
  Muut valmistajat, ohjelmistonkehittäjät, toimittajat tai julkaisijat voivat kuitenkin myöntää asiakkaalle tuotetta tai palvelua koskevan oman takuunsa. Muiden valmistajien kuin IBM:n ohjelmien mahdollisia takuita koskevat ehdot ovat näiden ohjelmien lisenssisopimuksissa.

 13. Patentit ja tekijänoikeudet

 14. Termi "Tuote" tarkoittaa tässä kappaleessa myös aineistoa, konekoodia ja lisensoitua sisäistä koodia.
  Jos jokin kolmas osapuoli nostaa asiakasta vastaan kanteen, jonka mukaan IBM:n asiakkaalle toimittama tuote loukkaa kyseisen kolmannen osapuolen patentti- tai tekijänoikeutta, IBM vastaa kanteeseen omalla kustannuksellaan ja maksaa kaikki tuomioistuimen lainvoimaisesti määräämät tai IBM:n hyväksymään sovintoratkaisuun sisältyvät oikeudenkäyntikulut ja vahingonkorvaukset sillä edellytyksellä, että asiakas
  1. ilmoittaa kanteesta viipymättä IBM:lle kirjallisesti ja
  2. myöntää IBM:lle täydet valtuudet oikeudenkäynnin hoitamiseen ja sovinnon tekoon sekä tekee IBM:n kanssa yhteistyötä oikeudenkäyntiä ja sovintoneuvotteluja koskevissa asioissa.
  Jos patenttia tai tekijänoikeutta koskeva kanne tai vaatimus esitetään tai sen esittäminen on todennäköistä, asiakas hyväksyy sen, että IBM voi joko hankkia asiakkaalle oikeuden jatkaa tuotteen käyttöä, muuttaa tuotetta tai korvata tuotteen toisella tuotteella, joka toimii vähintään alkuperäistä tuotetta vastaavalla tavalla. Jos mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole IBM:n käsityksen mukaan kohtuudella mahdollinen, asiakas sitoutuu palauttamaan tuotteen, kun IBM sitä kirjallisesti pyytää. Tällöin IBM antaa asiakkaale hyvitystä seuraavasti:
  1. Koneesta hyvitetään kirjanpitoarvo sillä edellytyksellä, että asiakas on kirjanpidossaan noudattanut voimassa olevaa lainsäädäntöä ja hyvää kirjanpitotapaa.
  2. IBM-ohjelmasta hyvitetään asiakkaan maksama määrä tai 12 kuukauden maksut sen mukaan,kumpi summa on pienempi.
  3. Aineistosta hyvitetään asiakkaan IBM:lle aineiston luonnista maksama summa.
  IBM ei vastaa tässä kohdassa kerrottua laajemmin kanteista, jotka perustuvat patentti- ja tekijänoikeuden loukkauksiin.
  IBM:llä ei ole mitään sellaisiin vaatimuksiin liittyviä velvoitteita, jotka perustuvat
  1. asiakkaan toimittamiin osiin, jotka on yhdistetty tuotteeseen, tai siihen, että IBM noudattaa asiakkaan toimittamia tai kolmannen osapuolen asiakkaan puolesta toimittamia suunnitelmia, määrityksiä tai ohjeita
  2. muutoksiin, jotka asiakas on tehnyt tuotteeseen, tai IBM-ohjelman käyttöön muussa kuin määritetyssä käyttöyhdistelmässä
  3. Tuotteen yhdistämiseen, toimintaan tai käyttöön sellaisten tuotteiden kanssa, joita IBM ei ole toimittanut yhteistoimituksena, tai tuotteen yhdistämiseen, toimintaan tai käyttöön sellaisten tuotteiden, tietojen, laitteiden tai liiketoimintamenetelmien kanssa, joita IBM ei ole toimittanut, tai tuotteen jakeluun, toimintaan tai käyttöön asiakkaan Konserniin kuulumattoman kolmannen osapuolen hyväksi
  4. muun kuin IBM-tuotteen yksinään aheuttamaan oikeudenloukkaukseen.

 15. Vastuunrajoitus

 16. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, seuraavat ehdot ovat voimassa:
  (a) IBM:n vastuu vahingoista ja menetyksistä, jotka aiheutuvat IBM:n velvoitteiden täyttämiseksi tekemistä toimista tai muista sopimukseen liittyvistä syistä, rajoittuu vahingonkorvauksiin vain niistä todistetuista vahingoista ja menetyksistä, jotka ovat suoraan ja välittömästi aiheutuneet IBM:n velvoitteiden laiminlyönnistä siten, että korvauksen enimmäismäärä on :
  (i) 500 000 (viisisataatuhatta) euroa tai
  (ii) vahingot tai menetykset aiheuttaneesta tuotteesta tai palvelusta maksettu summa (jos kyseessä on kausittainen tai toistuva maksu, käytetään 12 kuukauden aikana maksettuja maksuja), sen mukaan kumpi summa kohdista (i) tai (ii) on suurempi.
  (b) Edellä kohdassa (a) määritettyä vastuunrajoitusta ei sovelleta
  (i) henkilövahingoista (kuolemantapaus mukaan luettuna)) eikä kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen kohdistuneista vahingoista, joista IBM on lain mukaan vastuussa, eikä
  (ii) Patentit ja tekijänoikeudet- kappaleessa määritettyjen ehtojen mukaisiin maksuihin.
  (c) IBM ei vastaa missään olosuhteissa
  (i) menetetyistä voitoista, vaikka nämä olisivat välittömiä seurauksia vahingon aiheuttaneesta tapahtumasta
  (ii) epäsuorista tai välillisistä vahingoista ja menetyksistä, vaikka nämä olisivat olleeet ennustettavissa tai IBM:lle olisi ilmoitettu niiden mahdollisuudesta
  (iii) tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta eikä
  (iv) menetetyistä liiketoimista, liikevaihdosta ,goodwillistä tai odotetuista säästöistä.
  (d) Tässä kohdassa määritettyä vastuunrajoitusta sovelletaan IBM:n lisäksi myös IBM:n alihankkijoihin, toimittajiin ja ohjelmistokehittäjiin Vastuunrajoitus määrittää sen vahingonkorvauksen enimmäismäärän, , jonka IBM ja sen alihankkijat, toimittajat ja ohjelmistokehittäjät ovat velvollisia yhteensä maksamaan.
  (e) Tässä kohdassa termi "tuote" sisältää myös konekoodin ja lisensoidun sisäisen koodin.

 17. Koneet

 18. IBM-koneet valmistetaan osista, jotka voivat olla uusia tai käytettyjä. Joissakin tapauksissa kone ei ole uusi ja se on myös voinut olla asennettuna aikaisemmin. Koneelle myönnetty takuu on voimassa tästä huolimatta.
  Omistusoikeus ja vaaranvastuu
  IBM pidättää omistusoikeuden itsellään, kunnes maksu on maksettu kokonaisuudessaan, jonka jälkeen omistusoikeus siirtyy asiakkaalle, tai asiakkaan niin halutessa, asiakkaan vuokranantajalle.
  Jos lisälaitteen, muutoksen tai mallinmuutoksen kauppaan liittyy IBM:n omistukseen poiston jälkeen siirtyviä osia, IBM pidättää omistusoikeuden itsellään, kunnes maksu on suoritettu kokonaisuudessaan ja IBM on saanut hallintaansa poistettavat osat. IBM:n toimittamien, pelkästään konekoodista tai lisensoidusta sisäisestä koodista koostuvien lisäominaisuuksien, muutoksien tai mallinmuutoksien omistusoikeus ei siirry.
  Vaaranvastuu koneesta siirtyy IBM:ltä asiakkaalle, kun kone on toimitettu IBM:n nimeämälle kuljetusliikkeelle kuljetettavaksi asiakkaalle tai asiakkaan osoittamaan toimipaikkaan. Tämän jälkeen vaaranvastuu on asiakkaalla. IBM järjestää ja maksaa asiakkaan puolesta koneen vakuutuksen. Vakuutus on voimassa siihen saakka, kunnes kone on toimitettu asiakkaalle tai asiakkaan osoittamaan toimipaikkaan. Jos kone katoaa tai vahingoittuu, asiakkaan on 1) ilmoitettava katoamisesta tai vahingoittumisesta IBM:lle kirjallisesti kymmenen päivän kuluessa toimituksesta ja 2) noudatettava sovellettavaa korvauksen hakumenettelyä.

  Jos asiakas hankkii Tuotteen tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ammatinharjoituksen tai yritys- tai liiketoiminnan piiriin kuulumattomiin tarkoituksiin (esimerkiksi kuluttajana), seuraava kappale korvaa tämän kohdan toisen kappaleen:
  Koneeseen liittyvä vaaranvastuu on IBM:llä toimituspäivään asti. Tämän jälkeen vastuu on asiakkaalla.

  Asennus
  Asiakas vastaa siitä, että asennusympäristö täyttää koneelle määritetyt vaatimukset.
  IBM myy koneisiin asennettavia lisälaitteita, muutoksia ja mallinmuutoksia. Joissakin tapauksissa IBM myy lisälaitteita, muutoksia tai mallinmuutoksia asennettaviksi vain nimettyihin koneisiin, joilla on tietty sarjanumero. Usein tällaisiin toimituksiin liittyy osien poisto ja niiden palauttaminen IBM:lle. Asiakas vastaa siitä, että asiakkaalla on omistusoikeuden ja muun oikeuden haltijan lupa 1) asentaa lisälaitteita, muutoksia ja mallinmuutoksia sekä 2) siirtää poistettujen osien omistus- ja hallintaoikeus IBM:lle. Asiakas vastaa myös siitä, että poistetut osat ovat alkuperäisiä, muuttamattomia ja toimintakuntoisia. Poistetun osan takuu ja huoltopalvelu siirtyy korvaavalle osalle. Asiakas sitoutuu antamaan koneen IBM:n käyttöön siten, että IBM voi asentaa lisälaitteen, muutoksen tai mallinmuutoksen 30 päivän kuluessa toimituksesta. Muussa tapauksessa IBM voi purkaa kyseisen sopimuksen, jolloin asiakkaan on palautettava lisälaite, muutos tai mallinmuutos IBM:lle omalla kustannuksellaan.
  Konekoodi ja Lisensoitu sisäinen koodi
  Asiakas saa konekoodin mukana toimitettavien käyttöehtojen mukaiset oikeudet konekoodiin. Asiakas saa käyttää konekoodia ainoastaan koneen määritysten mukaista toimintaa varten ja ainoastaan sellaisen kapasiteetin ja niiden ominaisuuksien ja toimintojen käyttöön, johon IBM on antanut asiakkaalle kirjallisen luvan ja josta IBM on vastaanottanut maksun.

  Tietyissä IBM:n määrittämissä koneissa (jäljempänä "erityinen kone") on käytössä lisensoitu sisäinen koodi. IBM yksilöi erityiset koneet sopimusasiakirjassa. International Business Machines Corporation, jokin sen tytäryhtiöistä tai kolmas osapuoli omistaa lisensoidun sisäisen koodin tekijänoikeudet sekä kaiken koodin ja sen kopiot (tähän sisältyvät alkuperäinen lisensoitu koodi, siitä tehdyt kopiot ja näistä kopioista tehdyt kopiot). Lisensoitu sisäinen koodi on tekijänoikeudella suojatu ja siihen myönnetään vain käyttöoikeus (koodia ei myydä). Asiakas saa lisensoidun sisäisen koodin mukana toimitettavien lisenssiehtojen mukaiset oikeudet koodiin. Asiakas saa käyttää lisensoitua sisäistä koodia (i) ainoastaan mahdollistaakseen erityisen koneen määritysten mukaisen toiminnan ja (ii) ainoastaan sellaisen kapasiteetin ja niiden ominaisuuksien ja toimintojen käyttöä varten, johon IBM on antanut asiakkaalle kirjallisen luvan ja josta IBM on vastaanottanut maksun. Tiettyjen koneiden käyttö muuhun kuin sovittuun käyttötarkoitukseen on estetty konekoodiin ja lisensoituun sisäiseen koodiin sijoitettujen teknisten suojausominaisuuksien avulla. Asiakas antaa IBM:lle suostumuksensa IBM:n koneen käyttötarkoituksen suojaamiseksi toteuttamien teknisten suojausominaisuuksien asennukseen. Asiakas hyväksyy sen, että tällaisten ominaisuuksien asennus saattaa vaikuttaa koneessa olevien tietojen käytettävyyteen tai koneen suorituskykyyn.
  Hyväksymällä tämän sopimuksen ehdot asiakas hyväksyy myös soveltuvan IBM:n konekoodin lisenssisopimuksen, joka toimitetaan konekoodin mukana, ja lisensoidun sisäisen koodin mukana toimitettavan lisensoitua sisäistä koodia koskevan sopimuksen. IBM:n konekoodin lisenssisopimuksen (IBM License Agreement for Machine Code) ja lisensoitua sisäistä koodia koskevan sopimuksen (IBM Agreement for Licensed Internal Code) uusimmat versiot ovat saatavissa Internetissä seuraavassa URL-osoitteessa: www.ibm.com/servers/support/machine_warranties/. IBM voi muuttaa konekoodin lisenssisopimuksia ja lisensoitua sisäistä koodia koskevaa sopimusta. Muutetun lisenssisopimuksen ehdot koskevat vain kyseisten ehtojen voimaantulon jälkeen toimitettavaa konekoodia ja lisensoitua sisäistä koodia. IBM voi muuttaa jommankumman sopimuksen ehtoja. Tällaisia muutoksia ei sovelleta taannehtivasti, ja ne koskevat vain kyseisten muutosten voimaantulon jälkeen toimitettavaa konekoodia ja lisensoitua sisäistä koodia.
  IBM:n toimittamien, pelkästään konekoodista tai lisensoidusta sisäisestä koodista koostuvien lisäominaisuuksien, muutoksien tai mallinmuutoksien omistusoikeus ei siirry.

 19. Ohjelmat

 20. Ohjelmat ovat tekijänoikeuden suojaamia, ja kuhunkin Ohjelmaan myönnetään vain soveltuvan lisenssisopimuksen ehtojen mukainen käyttöoikeus. Ohjelmia ei myydä. Asiakas hyväksyy Ohjelman lisenssisopimuksen ehdot kyseisessä sopimuksessa mainitun menetelmän mukaisesti.

 21. Yleistä

 22. Kumpikaan sopijapuoli ei myönnä toiselle sopijapuolelle oikeutta käyttää sopijapuolen tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen tavaramerkkejä, toiminimiä tai muita aineettomia oikeuksia myynninedistämisessä tai julkaisuissa ilman etukäteen hankittua kirjallista lupaa.
  Sopimusehdot, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden mukaiset velvoitteet jatkuvat Sopimuksen päättymisen jälkeen, jäävät voimaan, kunnes velvoitteet on täytetty. Tällaisia ehtoja sovelletaan myös sopijapuolten mahdollisiin seuraajiin ja siirronsaajiin.
  Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta Sopimuksen muiden ehtojen voimassaoloon tai sitovuuteen.
  Asiakas myöntää International Business Machines Corporationille ja sen tytäryhtiöille oikeuden tallentaa ja käyttää asiakkaan liiketoimintaan liittyviä yhteystietoja, mukaan luettuina yhteyshenkilöiden nimiä, puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita, kaikkialla, missä näillä yhtiöillä on liiketoimintaa. Näitä tietoja käsitellään ja käytetään asiakkaan ja IBM:n välisen liikesuhteen yhteydessä ja niitä voidaan toimittaa International Business Machines Corporationin ja sen tytäryhtiöiden alihankkijoille, liikekumppaneille ja siirronsaajille näiden liiketoimia varten, mukaan lukien yhteydenpito asiakkaan kanssa (esimerkiksi tilausten käsittelya, myynninedistämistä ja markkinatutkimusta varten).
  Kummankin sopijapuolen oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa vain Suomessa. Lisenssit ovat kuitenkin voimassa siten, kuin niistä on nimenomaisesti määrätty.
  Kumpikin sopijapuoli suostuu siihen, että tämän Sopimuksen piiriin kuuluvia kaikkia sopijapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat Suomen lait. Kyseisen maan lainsäädäntöä sovelletaan myös näiden oikeuksien ja velvollisuuksien tulkinnassa ja toimeenpanossa huolimatta keskenään ristiriitaisten lakien soveltamista koskevista periaatteista.
  Jos laki ei toisin määrää, IBM:llä ei ole velvollisuutta tarjota palveluja koneille, jotka sijaitsevat muualla kuin Suomessa.
  Mitkään sopimuksen ehdot eivät rajoita kuluttajan pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Liite D IBM Hankintaehdot
IBM Varaosat
Tämän liitteen tarkoituksena on selvittää asiakkaille IBM:n noudattamaa varaosien myyntikäytäntöä. Varaosat, joita IBM MYY OVAT UUSIA TAI KÄYTETTYJÄ varaosia, jotka ovat TOIMINNOILTAAN UUDENVEROISIA OSIA, JOIHIN SOVELLETAAN SAMAA TAKUUKÄYTÄNTÖÄ KUIN UUSIIN VARAOSIIN. Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa IBM:n huoltopiirikonttorista.

 1. Yleistä

 2. IBM myy varaosia vain IBM-tuotteiden huoltoa varten. Asiakas sitoutuu tilaamaan varaosia tätä tarkoitusta varten eikä muihin tarkoituksiin, kuten esimerkiksi valmistukseen. IBM pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tai peruuttaa sellaisten osien tilaukset, joita ilmeisesti aiotaan käyttää muihin tarkoituksiin.
  Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa kirjallisesti IBM:lle aikomuksistaa viedä varaosia hankintamaan ulkopuolelle sekä hankkia tietoonsa ja noudattaa USA:n ja hankintamaan vientiehtoja.
  IBM ei varsinaisesti käy kauppaa varaosilla. Mm. patenttimääräysten takia ja toisaalta sen vuoksi, että IBM pyrkii turvaamaan varaosien jatkuvan saannin, on IBM-osien myyntiä rajoitettu seuraavassa esitetyllä tavalla:.
  1. Myytävät varaosat:

  2. IBM rajoittaa varaosien myyntiä seuraavissa tapauksissa, kuten patenttimääräysten takia ja varmistaakseen varaosien jatkuvan saannin:
   IBM myy kohtuullisia määriä varaosia muiden käyttöön IBM-koneiden huoltamiseen. Tähän kuuluu:
   a. Varaosia, asennuskokonaisuuksia ja ulkoasuun kuuluvia osia käytettäväksi IBM-koneiden kunnostukseen, uudelleenrakentamiseen tai koneelle sattuneen vaurion korjaukseen;
   b. varaosia käytettäväksi IBM-lisälaitteiden ja koneiden mallinmuutosten asennukseen, irrotukseen ja uudelleenasennukseen;
   c. varaosia käytettäväksi muutettujen IBM-koneiden palauttamiseksi entiselleen; ja
   d. sellaisia IBM:n määrittämiä varaosia, joilla toisen valmistajan laite kytketään IBM-koneessa olevaan IBM:n määrittelemään monikoneliitäntään käytettäväksi tällaiseen liitäntään.
   Varaosaa saatetaan muuttaa tai parantaa milloin tahansa, ja tämä voi vaikuttaa osan saatavuuteen tulevaisuudessa.
   IBM pitää varaosia saatavissa niin kauan, kuin IBM tarvitsee niitä omien laitteittensa huoltoon. IBM toimittaa asiakkaille suurempia varaosamääriä silloin, kun varastotilanne sen sallii. Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeellista rajoittaa toimitettavaa varaosamäärää, jotta voitaisiin turvata varaosapalvelu kaikille asiakkaille. IBM-tuotteen vuokrasopimuksen ja/tai koneen huoltosopimuksen irtisanomisen jälkeen kohtuumääräisiä varaosien tilauksia otetaan vastaan normaaliin tapaan, kunnes varastot on käytetty loppuun.
  3. Ei-myytävät varaosat:

  4. Varaosat, asennuskokonaisuudet, komponentit ja raaka-aineet, joita IBM käyttää ainoastaan koneiden valmistuksessa, eivät yleensä ole myytävänä. Ellei toisen valmistajan tuotteita koskevassa yksittäisessä sopimuksessa toisin ilmoiteta, IBM ei myy osia, joita käytetään muihin kuin IBM:n koneisiin, -laitteisiin tai -konemuutoksiin (mukaan luettuna valmistus ja huolto). IBM ei myy lisälaitteita tai mallinmuutoksia asennettavaksi muihin kuin niihin IBM-koneisiin, joihin ne on suunniteltu. IBM pidättää itsellään oikeuden olla hyväksymättä tai peruuttaa sellaisten osien tilaukset, joita ilmeisesti aiotaan käyttää muihin tarkoituksiin, esimerkiksi valmistukseen.

   Tilauksen toimituskulut muodostuvat asiakkaan pyytämän toimitusaikataulun mukaan.
   IBM pitää varaosia saatavissa niin kauan, kuin IBM tarvitsee niitä omien laitteittensa huoltoon. Varaosavarastojen ja varaosien jakelukeskusten tehtävänä on lähinnä kattaa IBM:n oma varaosatarve. Jos osien toimitus viivästyy, IBM ilmoittaa tästä asiakkaalle. Jos ostajalla on tarve varaosan pikatoimitukseen, pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen IBM:n varaosamyyntiin. Pikatoimituksista aiheutuvat lisäkulut maksaa ostaja.

   Palautukset
   Kaikki osien myynti on lopullista voimassa olevien takuuehtojen puitteissa. Palautukset hyväksytään takuuehtojen mukaisesti tai kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä osille, kun:
   1. Osan/määrän tilaus on virheellinen (esim. desimaalivirhe, vaihtunut tilausmäärä, osan nimi/numero ei täsmää, vierekkäiset osat varaosaluettelossa, tekninen muutostaso (EC-level) tai laitteen kokoonpano tai IBM:stä johtuva virhe).
   2. Osan/määrän toimitus ei vastaa tilausta, tai
   3. toimitettu korvaava osa ei vastaa ostajan tarpeita.

   IBM veloittaa 10 %:n uudelleenvarastointimaksun asiakkaan palauttamista varaosista. Tämä 10 %:n maksu perustuu varaosan hintaan sekä toimitus- ja käsittelykuluihin. Yleensä virheellisesti tilatun osan palautus hyväksytään, kun tilataan oikea osa samanaikaisesti. Kaikissa tapauksissa palautettujen osien hyäksyminen riippuu oikean osan samanaikaisesta ostosta ja/tai laskujen, ostotilausten jne. Esittämisestä, jotka vahvistavat, että toimitus on ollut virheellinen.

   Jos olet ostamassa Tuotetta ja/tai Palveluja muuhun kuin liiketoimintasi tai ammattisi edellyttämään tarkoitukseen (kuluttajana), voit mistä tahansa syystä palauttaa Tuotteen IBM:lle ja/tai peruuttaa minkä tahansa Palvelun IBM Hankintasopimuksen luvun 4. Palautusehdot mukaisesti.


 3. Hinnat

 4. Varaosat laskutetaan voimassa olevaan myyntihintaan, joka on sen hetken hinta jolloin IBM hyväksyy asiakkaan tilauksen.

 5. Toimitus

 6. Varaosavarastojen sijainti ja tilattujen varaosien saatavuus vaikuttavat osien toimitusaikoihin. Varaosien toimitus, pikatoimitukset mukaanlukien, käsitellään IBM:n yleisten menettelytapojen mukaisesti.

  IBM ei takaa, että tilatut varaosat toimitetaan 5 päivän kuluessa, mutta IBM pyrkii parhaansa mukaan toimittamaan ne tämän ajan kuluessa. Kun IBM on hyväksynyt tilauksesi, IBM ilmoittaa sinulle arvioidun toimituspäivän.

  Asiakas ei ole vastuussa kuljetuksen aikana hävinneistä tai rikkoutuneista varaosista.

Liite E IBM Hankintaehdot
IBM Koulutuspalvelut
 1. Yleistä

 2. Näitä ehtoja sovelletaan 1) ilmoittautumisiin IBM:n kursseille, ja 2) IBM:n koulutusaineistoa koskeviin sopimuksiin. IBM tarjoaa aika ajoin kursseja tai aineistoa, joihin liittyy lisäehtoja tai joiden ehdot poikkeavat näistä ehdoista. IBM ilmoittaa tällaiset ehdot erikseen etukäteen asiakkaalle. Esimerkiksi konferenssiehdot voidaan ilmoittaa konferenssiesitteessä kutakin tapahtumaa varten erikseen.

 3. Kurssit ja koulutusaineisto

 4. IBM julkaisee säännöllisesti luetteloita yleisesti saatavissa olevista kursseista ja koulutusaineistosta IBM:n verkkosivuilla osoitteessa www.ibm.com/services/learning/fi tai erikseen julkaistavissa kurssiesitteissä. IBM voi lisätä tai peruuttaa kursseja tai koulutusaineistoa ilman erillistä ilmoitusta.

 5. Kurssiaikataulut

 6. IBM ilmoittaa yleisten kurssien ajankohdat IBM:n verkkosivuilla tai kurssiesitteessä. Asiakaskohtaisten kurssien ajankohdat sovitaan erikseen. IBM voi muuttaa kurssiaikatauluja. Mikäli peruutamme kurssin, johon olet ilmoittautunut, palautamme sinulle maksamasi kurssimaksun.

 7. Hinnat ja maksu

 8. IBM voi muuttaa kurssihintoja ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tilaamien kurssien hinnankorotuksista ilmoitetaan kuitenkin viimeistään kolme kuukautta ennen uusien hintojen voimaantuloa.

  Yleisten kurssien hinta on kurssin alkamishetkellä voimassa oleva hinta. Hinnat sisältävät tarvittavan koulutusaineiston, ellei toisin ilmoiteta. Hinnat eivät sisällä veroja tai osanottajien matkustamisesta tai asumisesta koituneita kustannuksia.

 9. Kurssin peruuttaminen asiakkaan toimesta

 10. Asiakas voi peruuttaa asiakaskohtaisen kurssin tai osallistumisen yleiselle kurssille milloin tahansa ennen kurssin suunniteltua alkamispäivää.
  Jos peruutus yleiselle kurssille tapahtuu myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen kurssin suunniteltua alkamispäivää, tai asiakaskohtaisen kurssin peruutus myöhemmin kuin kuukautta ennen sovittua alkamispäivää, IBM veloittaa 50% kurssimaksusta. Jos asiakas ei peruuta osallistumistaan ennen kurssin alkamispäivää, veloitetaan koko kurssimaksu. Estyneen henkilön tilalle voidaan vaihtaa toinen henkilö kustannuksitta ilmoittamalla etukäteen IBM:n Koulutuspalveluihin.

 11. Lisensiointi

 12. Asiakas sitoutuu noudattamaan ilmoitettuja lisenssiehtoja koskien kaikkea IBM:n tuottamaa koulutusmateriaalia.

 13. Asiakkaan vastuut

 14. Asiakas sitoutuu:
  1. olemaan kopioimatta aineistoa, johon IBM:llä on tekijänoikeus, ilman IBM:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta,
  2. olemaan käyttämättä tallennuslaitteita kursseilla ilman etukäteen hankittua kirjallista suostumusta.

IBM-Ohjelmistojen lisenssiehdot


IBM-Ohjelmistoihin sovelletaan IBM:n ohjelmistolisenssien ehtoja. Nämä lisenssiehdot ovat osa tilauksesi ehtoja. Löydät tilaamaasi ohjelmistoon sovellettavat lisenssiehdot tältä verkkosivustolta: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/search

Syötä ohjelmiston nimi ja valitse hakutuloslistasta tarkoittamasi ohjelmisto. Voit lukea kyseisen ohjelmiston ehdot "Base license agreement"- ja "License information"-dokumenteista. Lisätietoa IBM:n yleisistä lisenssiehdoista löydät täältä: http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf/


    Tietoa IBM:stä Tietosuoja Yhteystiedot