Minst ett valg eller søkeord må være utfylt for å utføre søket.

Velg området du vil arbeide med

Klikk for å fjerne et valg

  Søketips


Søketips

 1. Minst ett valg eller søkeord må være utfylt for å utføre søket.
 2. Bruk dobbelt anførselstegn ("") for å spesifisere en spesiell tekst eller når du trenger å benytte spesielle søketegn som + eller -.
  Eksempel: "c++", "end-to-end", eller "Java applet".
 3. Bruk et mellomrom mellom søkeord hvis kurset skal inneholde begge ord eller tekster.
  Eksempel: Java WebSphere søker etter kurs som inneholder både Java og WebSphere.
 4. Bruk følgende karakter (|) hvis kurset skal inneholde minst ett av ordene eller tekst.
  Eksempel: Java (|) WebSphere søker etter kurs som inneholder enten ordet Java eller ordet WebSphere.
 5. Bruk et minustegn (-) for å utelukke et ord eller en tekst.
  Eksempel: Java - WebSphere søker etter kurs som inneholder ordet Java og ikke ordet WebSphere.
 6. Bruk asterisk (*) som wildcard fo