Søketips

 1. Minst ett valg eller søkeord må være utfylt for å utføre søket.
 2. Bruk dobbelt anførselstegn ("") for å spesifisere en spesiell tekst eller når du trenger å benytte spesielle søketegn som + eller -.
  Eksempel: "c++", "end-to-end", eller "Java applet".
 3. Bruk et mellomrom mellom søkeord hvis kurset skal inneholde begge ord eller tekster.
  Eksempel: Java WebSphere søker etter kurs som inneholder både Java og WebSphere.
 4. Bruk følgende karakter (|) hvis kurset skal inneholde minst ett av ordene eller tekst.
  Eksempel: Java (|) WebSphere søker etter kurs som inneholder enten ordet Java eller ordet WebSphere.
 5. Bruk et minustegn (-) for å utelukke et ord eller en tekst.
  Eksempel: Java - WebSphere søker etter kurs som inneholder ordet Java og ikke ordet WebSphere.
 6. Bruk asterisk (*) som wildcard for utvidet søk.
  Eksempel: Program* søker etter kurs som inneholder ord som begynner med Program, som f.eks. Porgram, Programmer, Programmering, Programmeringsspråk, osv.
 7. Kombiner disse reglene for utvidet søk.
  Eksempel: "Java Applet" + Program* - WebSphere søker etter kurs som inneholder den eksakte tekst Java Applet og en variasjon av ordet Program (f.eks. Program, Programmer, Programmering, Programmeringsspråk osv), men ikke ordet WebSphere.

2023 Results -

Leveringsform


Nivå

Automated Data Mining with IBM SPSS Modeler (Kurskode 0A0G2G)

Basic 8 Classroom

This basic course is for anyone with little or no experience using IBM SPSS Modeler or of data mining in general.

Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskode 0A035G)

Intermediate 8 Classroom

This intermediate-level course is for users of IBM SPSS Modeler responsible for building predictive models (also known as classification models).

Predicting Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskode 0A0V5G)

Intermediate 8 Classroom

This intermediate course is for IBM SPSS Modeler Analysts who have completed the Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining course who want to become familiar with the modeling techniques...

Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskode 0A055G)

Advanced 8 Classroom

This advanced course is for IBM SPSS Modeler Analysts and IBM SPSS Modeler Data Experts who want to become familiar with the full range of techniques available in IBM SPSS Modeler for data...

Classifying Customers Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskode 0A0U5G)

Intermediate 8 Classroom

This intermediate course is for IBM SPSS Modeler Analysts who have completed the Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining course who want to become familiar with the modeling techniques use...

Clustering and Association Modeling Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskode 0A045G)

Intermediate 8 Classroom

This course is for IBM SPSS Modeler Analysts who want to become familiar with the full range of modeling techniques available in IBM SPSS Modeler to segment (cluster) data and to create models...

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (Kurskode 0E002G)

Basic 24 Digital

This basic course is for anyone with little or no experience using IBM SPSS Modeler (formerly Clementine) or with data mining in general.

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V16) (Kurskode 0A005G)

Basic 16 Classroom

This basic course is for: Anyone who is new to IBM SPSS Modeler Anyone considering purchasing IBM SPSS Modeler Anyone interested in Data Mining

Introduction to IBM SPSS Text Analytics for IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskode 0A105G)

Basic 16 Classroom

This course is for: Anyone who needs to analyze text data for the purpose of creating predictive models or reports based in part on text data.Users of IBM SPSS Modeler Text...

IBM SPSS Modeler Entity Analytics (V15) (Kurskode 0D0W4G)

Basic 1.6 Digital

This basic course is intended for new users of IBM SPSS Modeler Premium.

Advanced Predictive Modeling Using IBM SPSS Modeler (V16) (Kurskode 0E035G)

Intermediate 8 Digital

This intermediate course is for users of IBM SPSS Modeler responsible for building predictive models (also known as classification models).

Clustering and Association Models with IBM SPSS Modeler (Kurskode 0E042G)

Intermediate 8 Digital

This course follows the Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining course or the Advanced Data Preparation with IBM SPSS Modeler and is designed for anyone who wishes to become familiar...

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V14.2) (Kurskode 0E003G)

Basic 16 Digital

This basic course is for: Anyone with little or no experience in using IBM SPSS Modeler Anyone with little or no experience in data mining Anyone who is considering...

Advanced Data Preparation Using IBM SPSS Modeler (V15) (Kurskode 0E054G)

Advanced 8 Digital

This advanced course is intended for anyone who wishes to become familiar with the full range of techniques available in IBM SPSS Modeler for data manipulation.

Advanced Data Preparation with IBM SPSS Modeler (Kurskode 0E052G)

Intermediate 8 Digital

This follow-up course to Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining is designed for anyone who wishes to become familiar with the full range of techniques available in IBM SPSS Modeler for...

Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining (V16) (Kurskode 0E005G)

Basic 16 Digital

This basic course is for:anyone who is new to IBM SPSS Modeler anyone considering purchasing IBM SPSS Modeler anyone interested in Data Mining

Predicting Continuous Targets Using IBM SPSS Modeler (Kurskode 0E0V3G)

Intermediate 8 Digital

This intermediate course follows the 'Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining' course and is essential for anyone who wishes to become familiar with a number of modeling...

Automated Data Mining with IBM SPSS Modeler (Kurskode 0E0G2G)

Basic 8 Digital

This course is for anyone with little or no experience using IBM SPSS Modeler or of data mining in general.

Clustering and Association Models with IBM SPSS Modeler (Kurskode 0E044G)

Intermediate 8 Digital

This intermediate course is for IBM SPSS Modeler Analysts.

Classifying Customers Using IBM SPSS Modeler (V15) (Kurskode 0E0U4G)

Intermediate 8 Digital

This intermediate course follows the 'Introduction to IBM SPSS Modeler and Data Mining' course and is essential for anyone who wishes to become familiar with a number of modeling...

1-20 of 2023