Terms and conditions


Below are the country-specific terms and conditions (Ts&Cs) for IBM purchase orders (P.O.s).


Entity Terms and conditions Entity codes
Angola, Seychelles, Mauritius 0054, 0638, 0636
Argentina (IBM)  
Australia (IBM)  
Austria  
Belgium (IBM) 0016
Brazil (IBM)  
Burkina Faso, Chad, Congo Brazzaville, Gabon, Niger, Senegal, Tunisia, (NWA) and Morocco 0589, 0592, 0830, 0593, 0831, 0459, 729 01 (CAAPS)
Bulgaria (IBM)  
Canada (IBM) 0330, 0026, 9026
--ISM Canada Corporation 0321
Chile (IBM) 0029
China (IBM)  
Colombia (IBM)  
Costa Rica (IBM)  
Croatia (IBM)  
Cyprus (IBM)  
Czech Republic (IBM)  
Democratic Republic of Congo (DRC), Malawi, Zambia (IBM) 0149, 0087, 0150
Denmark (IBM) 0036
Ecuador (IBM)  
Estonia (IBM)  
Finland (IBM) 0047
France (IBM)
Europe (IBM)
0048
Germany (IBM) 0365
Ghana, Nigeria, Siera Leone(IBM) 0054, 0100, 0547
Greece (IBM)  
Hong Kong (IBM)  
Hungary (IBM)  
Indonesia (IBM)  
India (IBM)  
Ireland (IBM) 0410,0066,0067,0673
Israel, S&T, Global Service, WTC (IBM) 755/01 - 0068, 751/01 - 0692, 755/04 - 0606, 756/01 - 0604
Italy (IBM) 0072, 0092
Japan  
Kenya (IBM) 0077
Korea (IBM)  
Latvia (IBM)  
Lithuania (IBM)  
Luxembourg (IBM)  
Malaysia (IBM)  
Mexico (IBM)  
Middle East, Saudi Arabia, Qatar, United Arab Emirates, IBM World Trade Corporation, Pakistan, Egypt  
Netherlands (IBM) 0096, 0098, 0152, 0493, 0494, 0564, 0518, 9096
New Zealand  
Norway (IBM) 0102
Peru (IBM)  
Philippines (IBM)  
Poland (IBM)  
Portugal (IBM)  
Romania (IBM)  
Russia (IBM)  
Serbia (IBM)  
Singapore (IBM)  
Slovakia (IBM)  
Slovenia (IBM)