Skip to main content

Below are the country-specific terms and conditions (Ts&Cs) for IBM purchase orders (P.O.s).


Entity Terms and conditions Entity codes
Angola, Democratic Republic of Congo (DRC), Malawi, Zambia (IBM) 0054, 0149, 0087, 0150
Argentina (IBM)  
Australia (IBM)  
Austria  
Belgium (IBM) 0016
Brazil (IBM)  
Burkina Faso, Chad, Congo Brazzaville, Gabon, Niger, Senegal, Tunisia 0589, 0592, 0830, 0593, 0831, 0459, 729 01 (CAAPS)
Bulgaria (IBM)  
Canada (IBM) 0330, 0026, 9026
--ISM Canada Corporation 0321
Chile (IBM) 0029
China (IBM)  
Costa Rica (IBM)  
Croatia (IBM)  
Cyprus (IBM)  
Denmark (IBM) 0036
Middle East, Egypt, UAE, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Slovenia, Russia, Ukraine, Serbia, Czech Republic (IBM)  
Estonia (IBM)  
Finland (IBM) 0047
France (IBM)
Europe (IBM)
0048
Germany (IBM) 0365
Ghana (IBM) 0054
Greece (IBM)  
Hong Kong (IBM)  
Hungary (IBM)  
Indonesia (IBM)  
Ireland (IBM) 0410,0066,0067,0673
Italy (IBM) 0072, 0092
Japan  
Kenya (IBM) 0077
Korea (IBM)  
Latvia (IBM)  
Lithuania (IBM)  
Luxembourg (IBM)  
Malaysia (IBM)  
Mexico (IBM)  
Morocco (IBM)  
Netherlands (IBM) 0096, 0098, 0152, 0493, 0494, 0564, 0518, 9096
New Zealand  
Nigeria (IBM) 0100
Norway (IBM) 0102
Philippines (IBM)  
Poland (IBM)  
Portugal (IBM)  
Romania (IBM)  
Sierra Leone 0547
Singapore (IBM)  
Slovakia (IBM)  
South Africa (IBM) 0123
Spain (IBM) 0126, 0166, 0498
Sweden (IBM) 0130
Switzerland (IBM) 0131
Taiwan (IBM)  
Tanzania (IBM) 0141
Thailand (IBM) 0136
Toshiba Global Commerce Solutions  
Turkey (IBM)  
Uganda (IBM) 0135
United Kingdom Limited (IBM)  
United States (IBM)  
Vietnam (IBM)