Discovering the value of IBM WebSphere DataPower SOA Appliances


Description
Under Proof of Technology-dagen den 21 augusti ges du tillfälle att kostnadsfritt ta del av WebSphere Datapower på plats hos IBM. Labbar och presentationer körs växelvis för att ge dig en insikt i det breda utbudet av funktionaliteter i WebSphere Datapower. Från säkerhets- till integrationsscenarion.


Events highlights

Du kommer att få en förståelse för hur WebSphere DataPower passar in nätverkstopologier, samt vilken funktionalitet den ger och hur den är uppbyggd.

Agenda
Lab 1: Introduction to WebSphere DataPower Appliances
Lab 2: Working with XML, EDI, Cobol Copybooks etc
Lab 3: Securing XML Message Content using WS-Security. Discussion in regards to SHS, SSEK, RIV-TA
Lab 4: Access Control Framework
Lab 5: Securing with SSL (optional)
Lab 6: Protect Web Services
Lab 7: Authorization with XACML (optional)
Lab 8: Federation using SAML (optional)
Lab 9: REST and JSON (optional)
Lab 10: Middleware and mainframe integration (optional)

Prerequisites

Inga - dagen riktar sig till Enterprise Architects, Systems Architects, and Security Architects för att utvärdera WebSphere Datapower ur ett SOA perspektiv.

Enroll

Registrering och frukost börjar klockan 9:00.
Sessionen börjar klockan 9:30 och slutar vid ca 16:30.
Kontakta oscar.schnell@se.ibm.com om du har frågor
Anmälan görs på länken nedan. Välkommen!

Upcoming events

No events scheduled at this time. There is no charge to attend.

0 item(s)
Event name (language) Date Location Country Status