Lees verder

Easy Access: Publieke Sector België

De weldaden van onze BC&RS treden samen met het onheil aan het licht.

Dit jaar wordt uw bedrijf geconfronteerd met nieuwe risico's. Bent u op alles voorbereid? Vraag Resilient Business Infrastructure Workshop aan.

Wat is BC&RS: Business Continuity & Resiliency Services?

Uw administratief centrum brandt af, uw dienstverlening naar de bevolking toe wordt abrupt gestopt... Het is niet te hopen dat het u ooit overkomt, maar als het toch gebeurt kunt u maar beter voorbereid zijn!
Weet u wat te doen? Welke acties moeten meteen ondernomen worden? Wat de volgende dagen en weken? Weet u welke diensten kritiek zijn? Hoe wordt dit bepaald? Hoeveel tijd heeft u om de meest kritieke diensten opnieuw op te starten en hoe doet u dit zo efficiënt mogelijk? Hoe beperkt u het gegevensverlies?

De continuïteit van uw dienstverlening is vitaal voor het succes van uw instelling. Vandaag, in een intergeconnecteerde, geïnstrumenteerde wereld is virtueel elk aspect van de dienstverlening kwetsbaar voor onderbrekingen. De continuïteit hiervan is een bekommernis die ver buiten IT gaat.
Een voorbeeld: u heeft een administratief centrum waar u tevens de IT huisvest. Iets verder heeft u een extra computerzaal die gebruikt kan worden om bij verlies van de eerste de taken over te nemen. Het administratief centrum brandt af en u schakelt over naar de tweede computerzaal. Hebben nu de mensen die in het administratief centrum gebruik maakten van de IT voorzieningen plaats om te werken?
Het is jammer investeringen in IT verloren te zien gaan omdat er niemand op kan werken... Dit is nog maar een deel van het probleem. Hoe gaat de bevolking weten waar ze heen moeten indien uw eigen mensen dit niet weten? Waar beschikt u over voldoende accomodatie?

Door een gebrek aan planning gaat kostbare tijd verloren. Er is imagoschade die kan leiden tot electorale schade en een ontevreden bevolking. Want wat gebeurt er nu met die dringende reispassen voor Amerika en de dienstverlening naar de zorgsector om nog maar te zwijgen over de korte termijnen bij sterfgevallen in de gemeente of stad... De gevolgen lopen wellicht veel verder dan wat rechtstreeks zichtbaar is.
Het aantal dreigingen voor de continuïteit van lokale overheden wordt met de dag groter, de “verzekeringspolis” tegen de worst-case scenario’s is onvoldoende om de onderbrekingen tot een minimum te beperken. Maar hoe kan u de eisen van de bevolking en regelgevingen bepalen en vertalen naar continuïteits- en herstel behoeften? Hoe identificeer en integreert u kritieke processen en prioriteiten voor de diensten en IT in een volledig continuïteitsprogramma?

Waar begint u?

Hoe kan IBM BCRS van waarde zijn voor de lokale overheden?

Help!Ons team van adviseurs kan u helpen van bij de planning, design tot implementatie en management van uw continuïteitsprogramma. Door middel van een workshop kan u ontdekken u hoe de eerste stappen hierin zet. Hoe u de kritieke processen kunt bepalen en hoe u de continuering hiervan dient uit te werken in een plan. Deze workshops worden door ons ingericht met als doel u de methoden en begrippen aan te leren die u in staat moeten stellen om een basis continuïteitsplan op te bouwen voor uw lokale overheidsinstelling.

Brand bij de gemeente Schoten: uit de realiteit

Eind 2008: de gemeentediensten van de gemeente Schoten worden getroffen door een brand. Tot overmaat van ramp waren de diensten gehuisvest in containers wegens een renovatie in het gemeentehuis. Het was gedurende de nacht van vrijdag op zaterdag dat de brand uitbrak in één van die containers wat tot de vernieling leide van heel wat materiaal en vooral, belangrijke documenten. “De impact op de dienstverlening was vrij ernstig” vertelt Jan Verlinden - Systeembeheerder van de gemeente Schoten. De dienst informatica is vrij goed voorbereid en kon snel nieuw materiaal en back-ups aanleveren maar daarmee waren de problemen nog lang niet van de baan. Vele werkdocumenten waren vernield, werkplaatsen onbeschikbaar en het duurde even eer we ons opnieuw konden organiseren. Het is zeer belangrijk snel opnieuw orde te scheppen en vooral procedures te kunnen raadplegen hoe bepaalde processen moeten ingericht worden. Wie heeft wat nodig, wie kan waar helpen. Het moeilijkste is de achterstand inhalen, uitpluizen welke documenten te redden zijn en wat nu waar thuis hoorde. Dit alles heeft er toch toe geleid dat we één week de deuren volledig hebben moeten sluiten. Intussen had de burgemeester in overleg met de provincie een callcentrum opgericht om de meest dringende diensten aan de bevolking te kunnen leveren. Een geluk dat het enkel materiële schade was, zoniet kon de impact nog vele male groter zijn. Aldus Jan Verlinden.

Meer informatie nodig?

Heeft u verdere vragen of wilt u persoonlijk advies?
Neem dan contact met ons op: easyaccess@be.ibm.com

 

Ik help u graag

Snel en eenvoudig het juiste antwoord


IBM - RSS feeds.

IBM - RSS feeds.
Aboneer u en krijg direct een melding als er een nieuw relevant bericht is gepost.op u IBM publieke sector portal.