Lees verder

Easy Access: Publieke Sector België

Smart City Assessment Tool: Plant Location International

Smart City Assessment Tool: Plant Location International

Wat is Plant Location International?

Plant Location International (PLI) is een gespecialiseerde service binnen IBM Global Business Services en levert sinds bijna 50 jaar expertise op vlak van globale locatie strategieën en dit voor alle sectoren, industrieën en business functies.
Onze PLI practice evalueert internationale business locaties voor groeiende bedrijven of bedrijven die zich willen herlocaliseren en vergelijkt de meest optimale locaties (land/regio/gemeenschap/eigendom) met de beste aandeelhouders waarde.

Deze unieke ervaring levert diepe inzichten op in het beslissingsproces inzake locatie-keuze, en een grondige kennis van wat hierbij de ware drijfveren en kritische succesfactoren zijn. Het is aan de hand van deze expertise dat IBM-PLI ook overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen adviseert over hoe ze het best investeringsprojecten kunnen aantrekken en weerhouden in hun regio. Hun grote toegevoegde waarde hierin berust op het principe dat hun strategisch advies telkens gebaseerd is op het perspectief van de investeerder, waarbij hun pragmatische aanpak voortvloeit uit hun uitgebreide expertise over hoe het er in de huidige marktplaats werkelijk aan toegaat.

In het kader van IBM’s ‘Smarter Planet’ visie waarbij we steden willen bewust maken van de nakende uitdagingen van een groeiend bevolkingscijfer willen we stad per stad starten. Daarom heeft IBM PLI een tool ontworpen die toelaat om te meten in welke mate een stad beschouwd wordt als ‘Smart’ op gebied van een aantal gedefinieerde ‘Smarter city’ systemen.
Door een systematische en goed geïnformeerde aanpak kan deze evaluatietool het huidige individuele niveau van een stad op elk van deze systemen bepalen.

Bovendien laat deze evaluatietool toe om een vergelijking te maken van de algemene capaciteiten van de ene stad met andere. Het volstaat om de relatieve sterktes, zwaktes, uitdagingen van de ene stad te analyseren ten opzichte van andere steden en hieruit de mogelijke verbeteringen te identificeren.

Hoe kan PLI en de Smart City Benchmarking tool van waarde zijn voor onze lokale overheden?

Zijn onze Vlaamse steden Smart? Zijn onze overheidsdiensten optimaal of wat kunnen we verbeteren? Wordt de burger bediend vanuit een en dezelfde bron van informatie? Bestaat er een synergie tussen onze gegevensbronnen en het beleid?
Dankzij de Smart City Benchmarking tool kan een stad in een eerste fase evalueren welke haar belangrijkste diensten zijn of welke sterke punten een bestuur van een stad naar voren wil schuiven. Daarna wordt aan de stad een score toegekend op elk van de stadssystemen (burgerdiensten, mobiliteit, educatie, ...) en wordt die getoest aan vergelijkbare steden. Aan de hand daarvan kan een stad zijn reële situatie evalueren en determineren welke de startpunten tot verbetering kunnen zijn op zowel korte als lange termijn.

Een referentie?

In Mons starten we weldra met een evaluatie van de performantie van de stad als zijnde een Smarter City aan de hand van de visie en objectieven bepaald door de stad Mons zelf (bv. het niveau van belangrijkheid gekoppeld aan een ‘groen’ aspect). Bovendien zullen we Mons toetsen met vergelijkbare steden of referentiesteden (best practices).

Dit project bestaat uit vier opeenvolgende fasen.

De visie en doelstellingen van de stad leiden de analyse zoals ze ook op het einde van de oefening de te definiëren prioriteiten zullen determineren.
In een eerste fase is het essentieel om de belangrijkste vertegenwoordigers van de stad te verzamelen die een goede visie hebben wat voor een type stad ze willen worden op lange termijn. IBM heeft een analyseschema ontwikkeld die een veelvoud aan indicators bevat die toelaten om de performantie van een stad te meten op elk van de bestuurssystemen. Door middel van een afweging kunnen we de relatieve belangrijkheid van elk systeem aanduiden. Deze waarden voor afweging zijn gedetermineerd na fase 1 door de stad om de strategische prioriteiten van de stad in rekening te brengen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo’n afweging weergeven.

IDaarna gaat het project over tot het verzamelen van vergelijkende statistische gegevens voor elk van de gedetermineerde indicators om de te vergelijken steden te kunnen evalueren. Voor de gegevens van de stad zelf zal het IBM team nauw samenwerken met de stad om op die manier de meest recente en juiste gegevens te verzamelen.
Tijdens de analyse fase brengen we alle gegevens in onze tool die gaat toelaten om een vergelijkende score te geven aan elke bestudeerde stad, en dit op elk van de 7 systemen.

De resultaten van de afgewogen analyse laten ons uiteindelijk toe om de positionering en verbeteringsnoden van de stad te interpreteren. Dit eindrapport wordt dan gepresenteerd aan de belangrijkste vertegenwoordigers en de stad kan uit deze aanbevelingen haar acties prioretiseren.

Wilt u ook weten hoe slim uw stad is? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie op easyaccess@be.ibm.com.

Meer informatie nodig?

Heeft u verdere vragen of wilt u meer informatie of persoonlijke advies neem dan contact met ons op: easyaccess@be.ibm.com

 

Ik help u graag

Snel en eenvoudig het juiste antwoord


IBM - RSS feeds.

IBM - RSS feeds.
Aboneer u en krijg direct een melding als er een nieuw relevant bericht is gepost.op u IBM publieke sector portal.