Lees verder

Easy Access: Overheid Nederland

Publieke sector – klanten referenties

We zijn toegewijd aan het success van elke klant! Klanten referenties nodig voor de specifieke oplossing? Laat het aan ons weten!

Klanten referenties: overheid, lokale overheid, gemeentes

 • Publieke sector – Gemeente Arnhem

  Gemeente Arnhem

  •  Uitdaging: tijdrovende financiële verslaggeving, hoge foutgevoeligheid,    onvoldoende transparantie en gebruikers-vriendelijkheid
  •  Oplossing: eerder ontwikkelde oplossing was de basis, razendsnelle    ontsluiting financiële informatie, overstap naar webomgeving
  •  Voordelen: minimale foutkans en snelle rapportage, makkelijk toegankelijke    informatie op maat, flexibele informatievoorziening, brede ontsluiting van    informatie


 • Publieke sector - Gemeente Goes

  Gemeente Goes

  •  Uitdaging: Gemeente Goes en 5 andere gemeentes draaide CiVision    Belastingen & Kadaster Suite onder verschillende IBM- en
     HP-besturingssystemen. Deze waren geïnstalleerd op afzonderlijke servers    in hun eigen datacenters. De hardwarekosten waren relatief hoog en het    realiseren van lokale ondersteuning was duur en tijdrovend.
  •  Oplossing: Een consolidatie van de SAP Business All-in-One-omgevingen in    afzonderlijke IBM i-subsystemen op één logische partitie op een IBM Power    550 Express-server in het datacenter van de gemeente Goes.
  •  Voordelen: Aanzienlijke kostenbesparingen op het gebied van hardware,    softwarelicenties en operationele kosten. Een schatting voor een verlaging    van kosten met ongeveer veertig procent in Noord-Beveland. Het wordt    verwacht dat de overige gemeenten soortgelijke besparingen zullen    realiseren.


 • Publieke sector – Gemeente Ommen

  Gemeente Ommen

  •  Uitdaging: opslagproblematiek, een server-park met veel applicatie servers,    verouderde infrastructuur, verhogen van applicaties en data beschikbaarheid
  •  Oplossing: gezamenlijk oplossing van ITAA en IBM, vervangen van de    verouderde infrastructuur en virtualisatie door middel van VM - ware, twee    locaties, één voor de productieomgeving en de andere als uitwijkomgeving
  •  Voordelen: vermindering van opslag door consolidatie van meerdere    applicatie servers, reductie van data en toename van betrouwbaarheid van de    ICT- infrastructuur


 • Publieke sector – Kamer van Koophandel

  Kamer van Koophandel

  •  Uitdaging: voldoen aan regelgeving, continuïteit van de processen, zeker    stellen van de back-ups, alle ondernemingen een uitstekende service bieden    onder alle omstandigheden
  •  Oplossing: kantoor-, telefoon-, mobieleuitwijkservice, high availability service    and tape management service
  •  Voordelen: bij calamiteit in “no time” weer operationeel, gegarandeerde    continuïteit van de processen


 • Publieke sector – Meldkamer Brandweer Twente

  Meldkamer Brandweer Twente

  •  Uitdaging: kwaliteit en efficiëntie van dienstverlening verhogen, betere    informatie, verantwoording afleggen op basis van harde cijfers, pro-actief    sturen door signaleren en analyseren van trends
  •  Oplossing: ontsluiting databronnen met ETL, realisatie datawarehouse,    ontwikkeling periodieke rapportage commandanten,
  •  Voordelen: concrete prestatieverbetering, pro-actief werken, navolging    andere meldkamers


 • Publieke sector – Ministerie van Defensie

  Ministerie van Defensie

  •  Uitdaging: onjuist vastleggen van onderhoudsgegevens, vervuiling van    gegevens en daardoor onbetrouwbare managementinformatie, verlagen    onderhoudskosten, verhogen operationele beschikbaarheid.
  •  Oplossing: architectuur en proces voor realisatie, ontsluiting van een groot    aantal bronnen via datawarehouse, dagelijkse controle kwaliteit en update    van data, herdefiniëren prestatie-indicatoren en ontwikkelen rapportages en    kubussen.
  •  Voordelen: actueel en betrouwbaar inzicht in onderhoud, kosten en    beschikbaarheid, realistisch beeld van de situatie, efficiënt onderhoud en    optimale inzet materieel.


 • Publieke sector – Politie Amsterdam-Amstelland

  Politie Amsterdam-Amstelland

  •  Uitdaging: iedere buurt haar eigen problematiek, verschillende manieren van    gegevensregistratie, incompleet beeld van ontwikkelingen, onvoldoende    informatie voor optimale inzet en sturing mensen
  •  Oplossing: bouw datamart op basis van bestaand datawarehouse, koppeling    met Xpol, ontwikkeling standaard rapporten, analyses en signalering
  •  Voordelen: eenduidige gegevens, snel benodigde informatie beschikbaar,    doelgerichte inzet en sturing mensen, straks ook anticiperen op    ontwikkelingen en gebeurtenissen


 • Publieke sector – ROC Eindhoven

  ROC Eindhoven

  •  Uitdaging: de prestaties op het gebied van onderwijs en ondernemerschap    verder verbeteren, het hoofd bieden aan uitdagingen als krimpende    budgetten en een toenemende marktwerking, zicht te houden op de    bedrijfsgegevens en hieruit managementinformatie te destilleren, naast de    informatievoorziening ook de duidelijke financiële planning nodig, de kwaliteit    van de budgettering verhogen en de beheerlast verlagen
  •  Oplossing: IBM Cognos 8 BI, IBM Cognos 8 Planning
  •  Voordelen: informatie combineren uit verschillende bronnen, zoals het    personeels- en financiële systeem, sneller en nauwkeuriger bergroten, beter    presteren en kosten beheersen, actueel en betrouwbaar inzicht geven in    studenten- en managementinformatie


 • Publieke sector - Vesteda

  Vesteda

  •  Uitdaging: optimaal te sturen en op een adequate manier verantwoording af    te leggen aan beleggers, bedrijfsprestaties snel en betrouwbaar kunnen    rapporteren en analyseren, informatieomgeving met eenduidige definities    beschikbaar maken, combineren van gegevens uit het systeem met andere    interne en externe bronnen
  •  Oplossing: IBM Cognos 8 BI
  •  Voordelen: snelle en betrouwbare informatievoorziening, betere prognose en    beslissingen, gerichter sturen en actie ondernemen, basis voor versterken    concurrentiepositie

Meer informatie nodig?

Heeft u verdere vragen, wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op: easyaccess@nl.ibm.com

 

Ik help u graag

Snel en eenvoudig het juiste antwoord


Quick links