Lees verder

Easy Access: Overheid Nederland

Eindhoven – IBM Smarter Cities Challenge

IBM Smarter Cities Challenge

De stad Eindhoven is één van 100 steden die in 2011 een grant van IBM heeft gewonnen als onderdeel van de IBM Smarter Cities Challenge (u bezoekt een site buiten ibm.com).
Dit filantropische programma is door IBM opgericht om een bijdrage te leveren aan de verbetering van diverse internationale steden.

Dankzij de IBM grant kan de gemeente Eindhoven kennis en expertise van IBM inzetten om intelligenter gebruik te maken van beschikbare data om zo en effectiever en efficienter te werken. Historisch gezien is er in Eindhoven veel aandacht voor de bestrijding van de criminaliteit. ICT oplossingen worden hier met succes ingezet om zowel kleine als grote misdaad steeds verder terug te dringen.

IBM Smarter Cities Projekt voor Eindhoven

De gewonnen “grant” ter waarde van 350.000 dollar werd door Eindhoven gebruikt om een internationaal team van vijf IBM-consultants een aantal weken de integrale veiligheidsaanpak te laten analyseren. Hoe kunnen in- en externe processen worden versneld of geïntegreerd? Hoe kan effectief worden gemonitord op inzet en resultaten? In dat kader vonden ruim 50 interviews plaats met belangrijke (veiligheids)partners. Dit alles vanuit een brede, out-of-the-box blik, waarbij de internationale ervaring van IBM werd ingezet om de veiligheidsaanpak een impuls te geven.

Ondanks het succes van de criminaliteitsbestrijding blijft Eindhoven in de top tien van onveiligste steden in Nederland. Bovendien worden investeringen in de oplossing van dit probleem door de wereldwijde economische crisis ernstig bemoeilijkt. De IBM consultants zagen dat verandering mogelijk is door een organisatie die gebaseerd is op de inwoners en informatie, maar signaleren ook de toenemende behoefte aan feitenkennis en analyse die noodzakelijk is voor de besluitvorming van het stadsbestuur. Deze informatie moet Eindhoven in staat stellen verder te kijken dan alleen de misdaad en de onderliggende problemen op te sporen en op te lossen.

IBM Smarter Cities Projekt Team voor Eindhoven

 • Arnoud Paul

  Research Relationship Manger for the Government Industry

 • Ann Lynch

  Technical Assistant to Deepak Advani, Vice President Business Analytics Products and Solutions

 • Richard Budel

  Globla Leader of the public safety practice of IBM´s professional services organization

 • Tim Riley

  International Business Development for the Smarter Cities

 • Urlike Vauth

  Executive Architect at IBM GBS in Germany

 

IBM Smarter Cities Projekt - Aanbevelingen voor Eindhoven

Het IBM Smarter Cities Challenge-team deed de stad vijf aanbevelingen om de misdaadcijfers terug te dringen en de openbare veiligheid te verhogen.

 1. Maak van Eindhoven een kennisstad en verleg de focus van kennisproduct naar kennisdiscipline.
 2. Verhoog de betrokkenheid van de samenleving met behulp van technologie zodat de inwoners meer inzicht krijgen in openbare veiligheid en wat hun rol daarin is.
 3. Optimaliseer het bestuursmodel om de gewenste resultaten te bereiken en de strategische doelen en doelstellingen helder naar tactische en operationele acties te vertalen.
 4. Behandel communicatie als een marketingproject en verspreid informatie op een georganiseerde manier onder het stadsbestuur en de inwoners van Eindhoven.
 5. Zorg dat de overheid en burgers samen de misdaad bestrijden en investeer in de bestaande high-tech-omgeving om samenwerking te stimuleren.

In de stad Eindhoven bestaan al een aantal successen die essentieel zijn om de openbare veiligheid te verhogen. Denk hierbij aan toegewijde bestuursleden, dienstverleners die graag meewerken en een betrokken burgergemeenschap. Toch kan Eindhoven zichzelf opnieuw uitvinden als één van de beste Smarter Cities van de wereld door te investeren in de overige mogelijkheden die binnen haar grenzen.


Lees meer

 • A. Maak van Eindhoven een kennisstad

 • B. Verhoog de betrokkenheid van de samenleving

 • C. Optimaliseer het bestuursmodel

 • D. Behandel communicatie als marketingproject

 • E. Zorg dat overheid en burgers samen de misdaad bestrijden

 

IBM Smarter Cities - Contact in Nederland

 • Johan Heij

  IBM Executive, Sector Leader Telco/Media, Utilities and Dutch Government

 

IBM Smarter Cities Communities

 • in

  Smarter Cities op LinkedIn (u bezoekt een site buiten ibm.com)

  Het doel van deze LinkedIn groep is het stimuleren van discussies en het delen van ideeën over hoe burgers, organisaties en overheden samen kunnen werken om steden slimmer te maken.

 

Ik help u graag

Snel en eenvoudig het juiste antwoord


Quick links