Lees verder

Easy Access: Overheid Nederland

IBM Cognos Performance Management ondersteunt overheden om effectief besluiten te nemen en in het verbeteren van prestaties.

IBM Cognos Performance Management biedt advanced planning, scorecards en tools voor rapportering.

Overheden moeten verantwoording afleggen aan politici en het grote publiek. Daarom is performance management zeker ook binnen overheden een cruciaal gegeven. Het koppelen van strategie aan de praktijk zorgt immers voor een effectieve monitoring en verbetering van prestaties. Deze doelstellingen worden bereikt dankzij de IBM Cognos performance management solutions zoals advanced planning, scorecarding en rapporteringstools op maat van de overheden.

Effectieve besluitvorming is de sleutel tot kostefficiënte en productieve overheden. De oplossingen van IBM Cognos vormen een geïntegreerd platform voor performance management dat toegespitst is op overheden. Dat platform integreert alle belangrijke data en verschaft vervolgens scorecarding-, rapporterings- en analysetools die nodig zijn voor het managen en optimaliseren van de prestaties.

IBM Cognos Performance Management - implementatie

Hoe een overheid aan de slag gaat met performance management en de snelheid van de implementatie varieert naargelang de manier waarop zij ingericht is. Belangrijk om weten is dat performance management stapsgewijs aangepakt kan worden. Je kan beginnen met één element en hierop verderbouwen. Concreet zijn er vier elementen die behandeld moeten worden.

  1. The one thing: Als je één beslissing kon nemen om je organisatie te verbeteren, wat zou dit zijn? De IBM Cognos-technologie biedt de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de beschikbare informatie en op basis daarvan de juiste beslissing te nemen.
  2. The data: Maak gebruik van de bestaande middelen. De kans is groot dat uw organisatie beschikt over schatten aan informatie die opgeslagen zijn in verschillende systemen zonder enige efficiënte analyse- of rapporteringstools. Zorg ervoor dat deze informatie verzameld en geïntegreerd wordt zodat iedereen zijn eigen betekenisvolle rapporten kan trekken met de juiste beslissingen als gevolg.
  3. The Scorecard: Maak gebruik van een scorecard om je performance agenda op te stellen. Gebruik bestaande informatie om je scorecard in te vullen en krijg inzicht in trends, statussen, relaties en interdependenties.
  4. The Plan: Maak gebruik van technologie om een overzicht te krijgen van al je inkomsten- en kostenposten. Dit biedt je de mogelijkheid om realistische voorspellingen op te stellen die rekening houden met de strategie van uw organisatie.

IBM Cognos Performance Management - voordelen

De IBM Cognos business intelligence and planning solutions werden reeds met succes in gebruik genomen door heel wat overheden wereldwijd. De grootste voordelen van de IBM Cognos business intelligence and planning solutions is het feit dat de software gebaseerd is op een holistisch, geïntegreerd technologisch kader. Gebruikers waarderen bovendien het feit dat al de informatie toegankelijk is via hun browser.

Het IBM Cognos business intelligence and planning solutions-aanbod kan bovendie naadloos gekoppeld worden aan uw bestaande data en IT-infrastructuur. Daarmee optimaliseert u de ROI van uw huidige investeringen.. Deze oplossingen kunnen tenslotte probleemloos ingezet worden in grote infrastructuren zoals die van overheden.

IBM Cognos Performance Management - klantenreferentie

Neem de Politie van Amsterdam-Amstelland, het grootste politiekorps van Nederland. Het omvat de gemeenten Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel en is verdeeld in vijf districten – met samen een 900.000 inwoners. Er zijn in totaal 31 wijkteams actief. Deze worden centraal ondersteund door diverse operationele en facilitaire afdelingen. Er werken ruim 6.000 mensen bij Politie Amsterdam-Amstelland.

Om de informatievoorziening te verbeteren, besloot Politie Amsterdam-Amstelland een early warning-systeem te realiseren. Politie Amsterdam-Amstelland ontwikkelde het early warning-systeem met Business Intelligence van Cognos. Daartoe werd eerst een speciale datamart gebouwd, gebaseerd op het bestaande datawarehouse. Dit datawarehouse integreert gegevens uit allerlei bronsystemen. Hiertoe behoren specifieke politiesystemen, generieke systemen zoals voor de financiële administratie en personeelsadministratie, en systemen van verwante overheidsorganisaties. Het early warning-systeem biedt informatie via een webportaal, zoals standaard rapporten over de zeven prioritaire delicten.

Stephan den Hengst, bureauchef Managementinformatie en Onderzoek bij Politie Amsterdam-Amstelland: “We zijn heel blij met het systeem. We hebben snel de informatie boven tafel die nodig is om mensen doelgericht in te zetten en te sturen. Iedereen kijkt ook naar dezelfde gegevens en deze zijn eenvoudig en direct verder te analyseren.”

Meer informatie nodig?

Heeft u verdere vragen of wilt u persoonlijk advies?
Neem dan contact met ons op: easyaccess@nl.ibm.com

 

Ik help u graag

Snel en eenvoudig het juiste antwoord


Quick links