Lees verder

Easy Access: Overheid Nederland

IBM Water Management

Worldwide Water Management. IBM Global Center of Excellence for Water Management. Read Global Innovation Outlook Report on Water!

Watermanagement krijgt steeds meer prioriteit van de overheid en verschillende publieke organisaties. De vele uitdagingen zoals klimaatveranderingen en onverwachte milieurampen vergroten de noodzaak om de bevolking, die voor meer dan 60% in kustgebieden en laaggelegen deltagebieden woont, te beschermen. Om de vele uitdagingen, de juiste aandacht te bieden en ook de huidige ervaringen van de "water"-experts te benutten is IBM Global Center of Excellence for Water Management opgericht.

IBM Global Center of Excellence for Water Management - visie en missie

  • Visie: Ons streven is dat IBM door onze klanten en door deskundigen en beleidsmakers op het gebied van watermanagement gezien wordt als de IT-partner bij uitstek om overal ter wereld uitdagingen op dit gebied aan te gaan.


    Missie: Het IBM Global Center of Excellence for Water Management ondersteunt lokale account-teams bij het streven om een bijdrage te leveren aan klanten door het ontwikkelen van specifieke kennis en het toepassen van de meest recente technologie en deskundigheid van IBM en toonaangevende partners in diverse projecten overal ter wereld.

IBM Global Center of Excellence for Water Management - doelstelling

  • Het IBM Global Center of Excellence for Water Management richt zich op het identificeren, evalueren en uitvoeren van watergerelateerde projecten voor wereldwijde klanten. Daarnaast worden technologie, kennis en expertise gebundeld vanuit IBM met internationale partners en worden innovatieve oplossingen ontwikkeld samen met klanten.


Lees meer | Verbergen

Hierbij wordt gebruik gemaakt van IBM-expertise op het gebied van onder andere: intelligente sensoren voor slimmere dijken, serious gaming-technologie voor goed voorbereide hulpdiensten en crisismanagement technologie om economisch en menselijk leed tot een minimum te beperken. Diverse nieuwe offerings zijn in voorbereiding, waarmee we binnen afzienbare tijd deze nieuwe watermarkt kunnen betreden.

Onze doelstellingen:

IBM Global Center of Excellence for Water Management - geschiedenis en projecten

  • Het IBM Global Center of Excellence for Water Management werd in februari 2008 in Nederland opgericht in reactie op de groeiende bezorgdheid over de klimaatverandering en de mogelijke gevolgen daarvan voor laaggelegen kustgebieden wereldwijd.


Lees meer | Verbergen

Ondersteund door IBM consulting, technologie en expertise, helpt het IBM Global Center of Excellence IBM's klanten wereldwijd om verbeterde prognose en beschermingssystemen voor laaggelegen kustgebieden en rivierdelta's te ontwikkelen.

Het Global Center of Excellence zal een sleutelrol spelen in het uitvoeren van het Flood Control 2015 programma, waarin 9 bedrijven (waaronder IBM) een samenwerkingsverband zijn aangegaan om innovaties te realiseren om beter om te kunnen gaan met (dreigende) hoogwatersituaties.

Het Global Center of Excellence richt zich eerst op het bieden van verbeterde overstromingen-en voorspellingmodellering voor diverse calamiteitenorganisaties. Daarbij wordt gebruik gemaakt van IBM-expertise op het gebied van onder andere: intelligente sensoren voor slimmere dijken, serious gaming- technologie voor diverse hulpdiensten en crisismanagement technologie om economisch en menselijk leed tot een minimum te beperken. Diverse nieuwe offerings zijn in voorbereiding.

Wilt u meer weten over onze technologieën, oplossingen en projecten neem dan contact op met Djeevan Schiferli - Global Center of Excellence Water Management Executive of stuur een e-mail naar easyaccess@nl.ibm.com.

IBM Global Center of Excellence for Water Management - documentatie

Er is meer diverse documentatie beschikbaar. Wilt u meer weten over onze technologieën, oplossingen, offerings of projecten neem contact op met Djeevan Schiferli - Global Center of Excellence Water Management Executive of stuur een e-mail naar easyaccess@nl.ibm.com.

Smarter Planet - Slimmer Water Management

  • Water stroomt overal - door de lucht, over het land, door ons lichaam. Maar ook door economieën. Telkens als een product wordt ge- of verkocht, wordt er virtueel veel water uitgewisseld. Het kost 2.650 liter water om een katoenen T-shirt te maken, 7.692 liter water om een liter melk te maken en 147.000 liter water om een auto te maken.

    Smarter Planet - Smarter Water - wereldwijd visie, ideeën, perspectieven

Contacten - Water Management Team 
Naam Title Telefoon E-mail
Djeevan Schiferli
Global Center of Excellence for Water Management - Business Development Executive 0031-6-2036-2861 easyaccess@nl.ibm.com

 

Ik help u graag

Snel en eenvoudig het juiste antwoord


Quick links