Lees verder

Easy Access: Healthbenl

AZ Monica wordt “slim” ziekenhuis dankzij Wi-Fi RFID

Innovatieve Wi-Fi RFID-oplossing maakt AZ Monica ziekenhuis slimmer.

Heel de ziekenhuissector werd in de jaren ’80 gekenmerkt door een steeds meer doorgedreven automatiseringsproces. Het gebruik van de computer was destijds beperkt tot administratie, boekhouding en patiëntenregistratie. Al snel volgden ook andere taken zoals patiëntenadministratie en facturatie, maar al met al bleef de computer beperkt tot administratieve taken. Na verloop van tijd begon de ziekenhuissector ook het zorgproces te automatiseren en daarnaast kwamen er vanuit de overheid nieuwe richtlijnen. Zo was het vroeger enkel voor de facturatie van belang om te weten waar een bepaalde patiënt lag. De facturatie werd immers bepaald op basis van het aantal ligdagen. Als resultaat van de vele misbruiken veroorzaakt door dit systeem, ging de overheid voortaan ook kijken waarom patiënten in het ziekenhuis werden opgenomen. Ze wilden immers vermijden dat dokters hun patiënten langer dan nodig in het ziekenhuis opnamen of dat bejaarden voor de verkeerde redenen (bijvoorbeeld een vakantie) tijdelijk een onderkomen vonden in het ziekenhuis.

De overheid verplicht de ziekenhuizen daarom om onder andere de bewegingen van patiënten te registreren, bijvoorbeeld wanneer ze naar de operatiekamer werden gebracht, hoe lang ze daar bleven,… “Vermits we deze informatie moeten rapporteren aan de overheid, is een goede registratie erg belangrijk: fouten of tekortkomingen hebben immers nadelige gevolgen voor het ziekenhuis”, legt Dirk Van de Vyver, campusdirecteur AZ Monica uit. “We overwogen barcodes en barcodescanners, maar die vergen een handeling van de verpleegkundige. In een hectische omgeving als een operatiekamer is het niet altijd eenvoudig om hieraan te denken. We gingen dan ook op zoek naar een betrouwbare oplossing, die tegelijkertijd ook een antwoord kon bieden op het veiligheidsprobleem van demente patiënten die wegloopgedrag vertoonden.”

Diverse toepassingsgebieden van Wi-Fi RFID in ziekenhuizen

Op aansturen van IBM-dochter Skillteam ging het ziekenhuis kijken naar Wi-Fi RFID, een toekomstgerichte oplossing met vele toepassingsmogelijkheden. De basis, het wireless netwerk, was al aanwezig in het ziekenhuis. Maar de concrete ‘trigger’ kwam er toen een afdeling van het ziekenhuis moest verhuizen en er een nieuw wegloopdetectiesysteem moest worden opgezet: “Toen realiseerden we ons dat het stand-alone uitrusten van drie afdelingen op een klassieke manier – infraroodbakens die een signaal geven op het telefoonsysteem – evenveel zou kosten als een globale Wi-Fi RFID-oplossing. Tegelijkertijd beseften we dat een Wi-Fi RFID-oplossing ook nog enkele andere problemen zou oplossen, zoals de registratie van patiënten in het operatiekwartier en de monitoring van de temperatuur in onze frigo’s voor medicatie, bloed en voeding, in overeenstemming met de HACCP-wetgeving”, aldus Dirk Van de Vyver.

Skillteam gidste AZ Monica in de richting van de Wi-Fi RFID-oplossing en sprak daarbij business partner AeroScout aan: AeroScout leverde het materiaal en Skillteam zorgde voor de implementatie van de oplossing en de opleiding van de nodige mensen voor lokale support. Eind 2009 werd de proefopstelling geïnstalleerd en ze doorstond de test met vlag en wimpel, waarna AZ Monica ook daadwerkelijk tot de aankoop overging. In een tweede fase werd de oplossing uitgebreid tot heel AZ Monica.

Talrijke voordelen van Wi-Fi RFID technologie voor ziekenhuizen

Eind 2010 beschikte AZ Monica over een 700-tal tags: zo’n 150 voor de monitoring van de koeling, de overige voor patiënten en personeel. Elke dienst kreeg een vijftal anonieme tags ter beschikking. “Om privacy-redenen worden deze tags niet gepersonaliseerd”, aldus Dirk Van de Vyver. We weten dus niet welke verpleegkundige ze draagt op een bepaald moment. Het is immers ook niet onze bedoeling om ons personeel te volgen, wel om hun veiligheid en die van onze patiënten te verhogen. Dat is van bij de start van het project onze grootste prioriteit geweest.”

Wi-Fi RFID kent nog heel wat andere mogelijke toepassingen, zoals het inventariseren en lokaliseren van materiaal. “Dat is momenteel nog niet aan de orde bij AZ Monica. Maar we beseffen dat we de technologie van de toekomst in huis haalden en dat we mettertijd nog andere toepassingsmogelijkheden zullen ontdekken.”

Het kostenplaatje? Dirk Van de Vyver is formeel: “Onze directie was er onmiddellijk van overtuigd dat dit een goede investering is. We kopen immers veiligheid. De return van deze oplossing zit niet in de eerste plaats in de besparingen die het ziekenhuis realiseert, maar in de patiëntveiligheid op het vlak van wegloopgedrag, voeding en medicatie. Verder wordt ook de verplichte registratie geautomatiseerd. Dit verlicht de werklast voor onze mensen, maar past ook gewoon in een goed beheer van het ziekenhuis.”

AZ Monica: www.monica.be (U verlaat nu de IBM-website)

Meer informatie nodig?

  • Heeft u verdere vragen of wilt u meer informatie of persoonlijke advies neem dan contact met ons op:

 

Ik help u graag